Ioan Niculae şi Adriean Videanu, trimişi în judecată pentru delapidare în dosarul "Romgaz"-"Interagro" 2

Ioan Niculae (Sursa foto: captură Youtube)
Ioan Niculae (Sursa foto: captură Youtube)

Omul de afaceri Ioan Niculae, fostul ministrul al Economiei Adriean Videanu şi alte nouă persoane au fost trimise astăzi în judecată de DIICOT în dosarul "Romgaz"-"Interagro". Procurorii îi acuză de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, potrivit unui comunicat al DIICOT.

În acelaşi dosar a mai fost trimisă în judecată şi firma SC "Interagro" SA.

Procurorii îi acuză pe inculpaţi că au reuşit să păgubească "Romgaz" în favoarea "Interagro", obţinând gaze la preţuri cu discount.

Potrivit DIICOT, prejudiciul total reprezentat de valoarea discounturilor se ridică la valoarea de 282,63 milioane lei.

Procurorii DIICOT arată în comunicat:

"La data de 09.06.2017 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor: NICULAE IOAN, MIREA MARIN, ALESANDRU DAN-VICTOR, PALAŞCĂ VIOREL, VIDEANU ADRIEAN, APAN IOANA, KRAMER ALPAR, TOTH FRANCISC, STANCU LUCIAN ADRIAN, VEZA MARIUS LEONTE, IONAŞCU LUCIA şi persoana juridică SC INTERAGRO SA, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată şi complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată.

Prin actul de sesizare s-a reţinut că la începutul anului 2005, inculpatul NICULAE IOAN, fost acţionar majoritar şi preşedinte al SC INTERAGRO S.A. Bucureşti a iniţiat un grup infracţional organizat împreună cu inculpatul MIREA MARIN (ce a fost administrator al SC INTERAGRO SA şi consilier pe probleme energetice al inculpatului NICULAE IOAN) şi cu inculpatul ALPAR KRAMER, Director Comercial/Marketing în cadrul SNGN ROMGAZ S.A. Pe parcursul desfăşurării activităţii infracţionale, grupul infracţional organizat, a fost sprijinit şi alţi inculpaţi care au acţionat la realizarea scopului grupului infracţional, respectiv inculpatul ALESANDRU DAN-VICTOR (fost secretar de stat în Ministerul Economiei în cursul anului 2005 şi ulterior reprezentant de facto al SC INTERAGRO S.A.), inculpatul VIDEANU ADRIEAN, (ce a fost ministrul economiei în perioada decembrie 2008-septembrie 2010, inculpatul PALAŞCĂ VIOREL (secretar de stat din cadrul Ministerului Economiei în perioada 2007-decembrie 2008), inculpata APAN IOANA (funcţionară în cadrul Ministerului Economiei şi membru în cadrul AGA respectiv preşedinte CA Romgaz S.A.). Grupul infracţional organizat a funcţionat până la sfârşitul anului 2010 şi a urmărit obţinerea de beneficii materiale de către liderul grupului prin intermediul societăţii controlate de acesta -SC INTERAGRO S.A. Astfel, în vederea realizării scopului grupului infracţional s-a urmărit şi realizat delapidarea SNGN ROMGAZ SA (ce s-a constituit parte civilă în prezenta cauză), în sensul obţinerii de gaze naturale la preţuri inferioare celor practicate în mod normal de partea civilă, prin obţinerea în mod ilicit de discount-uri comerciale la care SC INTERAGRO SA nu era îndrituită a le obţine.

Cu ocazia probatoriului administrat s-a stabilit că grupul infracţional organizat a avut un lider, în persoana inculpatului NICULAE IOAN şi o structură determinată, structurată pe paliere de comandă şi în unele cazuri şi de execuţie la nivelul fiecărei entităţi juridice implicate în cauză, după cum urmează:

1. SC INTERAGRO SA:

- palierul de comandă: inculpatul NICULAE IOAN

- palierul de execuţie: inculpaţii MIREA MARIN, ALESANDRU DAN VICTOR,

2. MINISTERUL ECONOMIEI:

- palierul de comandă: inculpatul VIDEANU ADRIEAN

- palierul de execuţie: inculpaţii PALAŞCĂ VIOREL, APAN IOANA,

3. SNGN ROMGAZ SA:

- palierul de comandă: inculpatul KRAMER ALPAR şi suspecţii I. A.şi P. M. A., în prezent decedaţi.

Membrii grupului infracţional organizat au pus în practică aplicarea unei strategii pe termen lung pentru a obţine o cantitate de gaze naturale (n.a. cele de valoarea discounturilor) de la partea civilă SNGN ROMGAZ S.A. fără ca acestea în fapt să fie plătite, sub disimularea că pentru gazele livrate au fost acordate discounturi.

În concret, mecanismul infracţional presupunea ca gazele naturale să fie însuşite din patrimoniul părţii civile de către persoanele cu funcţii de conducere, ce au calitatea de subiecţi activi respectiv de administratori, pentru altul: pentru societatea controlată de către liderul grupului respectiv INTERAGRO S.A.

S-a reţinut că scopul asumat al grupării infracţionale iniţiate, constituite şi coordonate de către inculpatul NICULAE IOAN, reprezentant al persoanei juridice inculpate SC INTERAGRO SA, a fost obţinerea ilegală a unor mari cantităţi de gaze naturale, cu precădere din producţia internă la preţuri cu mult mai mici decât cele practicate de SNGN ROMGAZ S.A. cu ceilalţi parteneri de afaceri, delapidând partea civilă ROMGAZ S.A. prin însuşirea pentru altul (n.a. pentru persoana juridică inculpată SC INTERAGRO S.A. şi reprezentantul acesteia inculpatul Niculae Ioan) a unei cantităţi de gaze echivalente a valorilor totale a discounturilor acordate, de către persoaneledin conducerea unităţii mai sus precizate care îndeplinesc calitatea de subiecţi activi ai infracţiunii de delapidare.

Astfel, grupul constituit şi condus de inculpatul NICULAE IOAN ca reprezentant al SC INTERAGRO SA, a avut ca scop obţinerea de gaze naturale aproape în mod exclusiv din producţia internă, care se comercializează la preţuri de aproximativ patru ori mai mici decât gazele naturale din import (în perioada analizată preţul fiind de aproximativ 120 dolari pe 1000 mc de gaze din producţia internă şi aproximativ 500 dolari pe 1000 mc gaze naturale din import), eludând reglementările legale care obligau la comercializarea gazelor naturale în amestec (gaze naturale din producţia internă şi gaze naturale din import, la un preţ mediu).

În urma probatoriului administrat s-a stabilit că activitatea grupului infracţional organizat constituit şi condus de inculpatul NICULEA IOAN s-a desfăşurat în două etape:

1. Astfel, prima etapă s-a desfăşurat în perioada 2005-2007, perioadă în care liderul grupului infracţional organizat inculpatul NICULAE IOAN nu a apelat la conducerea Ministerului Economiei. Obţinerea discount-urilor s-a realizat, prin ,,negociereaˮ cu persoanele din conducerea SNGN ROMGAZ S.A. (directorul general IAKOB ALEXA şi inculpatul KRAMER ALPAR-director comercial), fie direct de către lider sau indirect prin intermediul membrilor grupului infracţional organizat cu referire la inculpaţii MIREA MARIAN şi/sau ALESANDRU DAN-VICTOR, care au intermediat legătura persoanei juridice inculpate cu societatea de stat ce livrează gaze naturale. Astfel s-a reţinut că membrii din palierele de comandă din cadrul SNGN ROMGAZ SA- ce au calitatea de subiecţi activi la infracţiunea de delapidare, cu complicitatea SC INTERAGRO SA, prin crearea aparenţei de legalitate, au prejudiciat societatea parte civilă prin însuşirea pentru altul a gazelor naturale (cele de valoarea discount-urilor). Este de precizat faptul că în această perioadă SC INTERAGRO S.A. a avut debite ce au crescut în mod constant şi a costituit/depus garanţii neîndestulătoare valorilor gazelor naturale livrate conform contractelor. S-a încercat eludarea constituirii garanţiilor şi crearea aparenţelor că persoana juridică inculpată nu ar înregistra debite restante prin încheierea unor convenţii privind reeşalonarea datoriilor şi astfel se proroga termenul de plată nemafiind scadent, dar care în fapt cauza alte pierderi părţii civile.

Acţiunea de înşuşire a gazelor naturale s-a realizat prin intermediul contractelor de livrare (ce includeau atât contracte de vânzare, acte adiţionale cât şi acte de tranzacţie, acestea din urmă presupuneau mai întât livrarea gazelor naturale şi ulterior în baza proceselor-verbale de consum se încheia tranzacţia) a gazelor naturale către SC INTERAGRO SA, în care au fost incluse discounturi comerciale ce au variat între 2, 9 şi 17 dolari SUA la 1000 mc. (în condiţiile în care societatea nu a constituit garanţii suficiente şi înregistra debite/datorii vechi şi mari). Aşa cum s-a precizat în acestă primă etapă s-au acordat discounturi comerciale de valori cuprinse între 2 şi 17 USD/1000 mc, doar pentru volumul de gaze naturale cumpărate şi fără a primi sprijinul factorilor decizionali din Ministerul Economiei.

Pentru perioada 2005-2007 s-au acordat discounturi, în principal, în funcţie de cantitatea preluată (de volum). Aceste discount-uri au avut valoarea totală de 8.536.289,99 lei (reprezentând aproximativ 2% din totalul discounturilor)şi nu ar fi trebuit să fie acordate SC INTERAGRO SA deoarece înregistra datorii restante.

2. A doua etapă, în care discounturile acordate au reprezentat aproximativ 98 % din totalul acestora, s-a desfăşurat în perioada 2008-2010, perioadă în care liderul grupului infracţional organizat, respectiv inculpatul NICULAE IOAN, a folosit influenţa sa ca puternic om de afaceri din România şi a apelat la persoane desemnate politic la conducerea Ministerului Economiei, care avea în subordine partea civilă ROMGAZ, urmărind obţinerea de profituri tot mai mari.

În perioada respectivă, 2008-2010, s-a urmărit şi obţinut majorarea discounturilor şi implicit s-au obţinut sume mai mari de bani ca produs al infracţiunii scop a grupului infracţional organizat. În această perioadă, grupul infracţional organizat a fost sprijinit de către reprezentanţi din Ministerul Economiei, iar discounturilor au fost majorate la 40 USD la 1000 mc şi au fost acordate (în cuantum de 40 respectiv 30 de dolari la 1000 mc) aproximativ 3 ani cu perioade scurte de întreruperi.

Complicitatea funcţionarilor din cadrul Ministerului Economiei a constat în emiterea Ordinelor şi elaborarea şi susţinerea pentru aprobare a Memorandumurilor ministeriale cu consecinţa pronunţării hotărârilor AGA - SNGN ROMGAZ SA şi a celorlalte dispoziţii privind vânzarea gazelor naturale cu includerea discounturilor. Iar prin acţiunile mai sus descrise s-a realizat scopul grupului infracţional organizat, de însuşire a gazelor naturale din patrimoniul SNGN ROMGAZ SA şi de trecere a lor în patrimoniul SC INTERAGRO SA, prin acordarea unor mari discounturi de preţ, chiar în situaţia în care SC INTERAGRO SA nu a îndeplinit condiţiile inserate în respectivele acte, condiţii care oricum trebuiau a fi îndeplinite cumulativ. Condiţiile erau următoarele: să deţină calitatea de consumator întreruptibil, să aibă un anume consum lunar de gaze naturale şi să nu înregistreze datorii faţă de SNGN ROMGAZ SA.

Astfel, se poate reda sintetic că s-au livrat gaze naturale prin obţinerea de discounturi de către SNGN ROMGAZ SA, prin următoarerea schema: cu complicitatea membrilor din palierul SC INTERAGRO SA, membrii din palierul de comandă din Ministerul Economiei au emis Ordine de ministru, respectiv au elaborat Memorandumuri ce au fost supuse aprobării de către membrii Guvernului din acea perioadă (în perioada anilor 2009-2010 când ministrul economiei a fost inculpatul VIDEANU ADRIEAN) privind livrarea de gaze naturale de către SNGN ROMGAZ SA către SC INTERAGRO SA cu discounturi de până la 40 USD pe mmc. Astfel s-a stabilit că Ordinele şi Memorandumurile au fost transpuse de palierul de execuţie din cadrul Ministerului Economiei în hotărâri AGA, pe baza cărora persoanele de pe palierul de comandă din SNGN ROMGAZ SA, au însuşit gazele naturale pentru altul, prin încheierea unor contracte de vânzare-cumpărare, acte adiţionale la acestea sau contracte de tranzacţie, prin care gazele naturale au fost livrate către SC INTERAGRO SA, cu discounturi comerciale, la care în concret persoana juridică inculpată nu era îndrituită a le obţine.

Pentru perioada 2008-2010 s-au acordat discount-uri, în valoare totală de 274.094.041 lei (partea cea mai însemnată a discounturilor care au fost acordate pentru calitatea de consumator întreruptibil, reprezentând diferenţa până la 282.630.330,49 lei) acestea fiind acordate prin crearea aparenţelor de îndeplinire cumulativă a unor condiţii (una dintre acestea fiind aceea de consumator întreruptibil), condiţii pe care SC INTERAGRO SA nu le-a îndeplinit cumulativ pe toate perioadele de acordare discounturilor.

În mod concret, din probele administrate în cauză, a rezultat că inculpatul NICULAE IOAN a efectuat demersuri, pentru realizarea scopului grupului infracţional organizat, la nivelul conducerii Ministerului Economiei, ce a avut ca rezultat faptul ca ministerul de resort, în calitate de acţionar majoritar la partea civilă SNGN ROMGAZ SA, să emită Ordine şi să iniţieze/elaboreze Memorandumuri.

Prin emiterea ordinelor de ministru şi prin elaborarea, susţinerea spre aprobare a Merorandumurilor s-a încercat crearea unei aparenţe de legalitate a faptului că reducerile comerciale se acordă în mod egal, nediscriminatoriu tuturor marilor consumatori de gaze naturale din România. În realitate aceste prevederi din ordine, memorandumuri au fost emise pentru a susţine realizarea scopului pentru care grupul infracţional organizat a fost constituit. Dovada faptului că aceste facilităţi au fost acordate exclusiv pentru susţinerea interesului SC INTERAGRO S.A., (obţinerea de beneficii materiale) facilităţi cares-au întemeiat pe influenţele inculpatului NICULAE IOAN în rândul funcţionarilor guvernamentali, rezultă şi din împrejurarea că ceilalţi doi consumatori industriali similari, respectiv AZOMUREŞ SA Târgu Mureş şi ELECTROCENTRALE-ELCEN- BUCUREŞTI S.A. nu au beneficiat, necondiţionat, de reduceri de preţ în aceeaşi perioadă, deşi datoriile restante ale acestora erau cu mult mai reduse decât ale SC INTERAGRO SA.

Este de subliniat că în domeniul gazelor naturale în perioada în care inculpatul VIDEANU ADRIEAN a fost ministru al economiei (n. decembrie 2008-octombrie 2010) a fost iniţiată şi aprobată în Guvern, Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2009, aprobată ulterior prin Legea nr. 332/2009 prin care s-a dispus ca livrarea gazelor naturale către consumatorii întreruptibili să se facă exclusiv din gazele naturale provenite din producţie internă, al căror cost era cuprins între 1/4 şi 1/3 din preţul gazelor naturale din import. Prin actele emise (atât ordine, memorandumuri), sub aparenţa legalităţii şi opozobilităţii erga omnes, s-au creat modalităţi de realizare a scopului infracţional, acordându-se reduceri comerciale, precum şi posibilitatea/dreptul de achiziţionare de gaze naturale doar din producţia internă la care a avut acces SC INTERAGRO SA, aproape în mod necondiţionat, fără îndeplinirea cumulativă şi efectivă a condiţiilor prevăzute în acestea.

Încă din anul 2003, SNGN ROMGAZ SA a livrat gaze naturale către persoana juridică inculpată SC INTERAGRO SA, perioadă ce nu a făcut obiectul cercetărilor deoarece nu au fost evidenţiate elemente de ilegalitate iar vânzarea gazelor naturale s-a realizat în baza unor contracte fără acordarea de discount-uri.

S.C. INTERAGRO SA a achiziţionat de la SNGN ROMGAZ SA, în baza contractelor de vânzare, actelor adiţionale la acestea şi contractelor de tranzacţie, gaze naturale. Gazele naturale achiziţionate au fost, fie comercializate prin practicarea unui adaos comercial, fie utilizate/livrate în baza încheierii unor contracte de procesare (similar contractelor de lohn în sensul că INTERAGRO S.A a furnizat materia primă: gazele naturale şi a obţinut în urma prelucrării îngrăşămintele chimice: amoniac şi uree) cu un număr de şase combinate chimice.

În concret, în perioada 2005-2010, partea civilă SNGN Romgaz S.A. a facturat către SC Interagro SA o cantitate de 5.869.960,01 m.mc de gaze naturale cu discounturile incluse cu suma totală de 2.535.890.389,51 lei, gaze naturale ce au fost în valoare totală, fără discount de 2.827.623.944,62 lei.

Este de precizat că prima sumă mai sus indicată care a fost facturată nu conţine/nu include şi valoarea discount-urilor ce au fost în valoare totală de 282.630.330,49 lei şi s-a apreciat că au fost acordate în mod ilegal, aşa cum s-a stabilit în cursul cercetărilor. Suma totală a discounturilor trebuia să fie adăugată la suma totală de plată a debitelor şi reprezintă prejudiciul cauzat părţii civile.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a stabilit că prin acţiunile concertate ale membrilor grupului infracţional organizat, inculpata persoana juridică SC INTERAGRO SA Bucureşti, neîndeplinind în mod concret condiţiile cumulative din ordinele şi normativele emise la nivel ministerial sau încercând să creeze o aparenţă de legalitate privind îndeplinirea condiţiilor, a prejudiciat partea civilă SC ROMGAZ S.A. cu suma totală de 282.630.330,49 lei reprezentată de gazele naturale de valoarea discounturilor.

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Facem precizarea că faptele inculpaţilor sunt analizate prin raportare la dispoziţiile art.66 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie."


Opinia cititorului: 2
1.   la puscarie cu ei
mesaj trimis de x în data de 09.06.2017, 15:59

Gazele ieftine nu sunt pentru romani ! Gazele ieftine sunt pentru prietenii nostri straini, nu pentru industria romaneasca !

2.   fără titlu
mesaj trimis de anonim în data de 09.06.2017, 20:09

Pai, se pare ca vinovatul nu este ROMGAZ, ci Ministerul; nu puteau hotari cei din conducerea ROMGAZ fara a fi obligati/"convinsi" de catre cei din minister. 

Articole din aceeaşi secţiune

Strategia Naţională Anticorupţie

KOVESI, PENTRU EURONEWS:"Campania anticorupţie se confruntă cu atacuri incredibile"
25 nov. G.G.


Ofiter din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, reţinut pentru trafic de influenţă
23 nov. A.C.


Ministrul Carmen Dan, audiată la DIICOT
23 nov. A.C.


Monica Iacob Ridzi a fost pusă în libertate
22 nov. G.F.


DNA sesizează CSM privind declaraţiile lui Tăriceanu la adresa direcţiei
22 nov. Andreea Cuzub


Fosta judecătoare Terceanu spune că Borcea i-a lăsat în geantă 10.000 de euro1
22 nov. Andrei Stan


DANA GÎRBOVAN:"Protocoalele dintre serviciile de informaţii şi justiţie vor fi publice"
22 nov. G.F.


LAURA CODRUŢA KOVESI:"Simţim cu toţii, cel puţin de peste un an şi jumătate, că suntem efectiv sub un asalt"11
22 nov. ANDREI STAN


Sechestru pe averea lui Liviu Dragnea şi a celorlalţi inculpaţi în dosarul Tel Drum10
22 nov. A.S.


LAURA CODRUŢA KOVESI: "Prejudicii de 188 milioane de euro în dosare de abuz în serviciu nu mai pot fi recuperate din cauza deciziei CCR"2
21 nov. Andrei Stan

AnunutBursa.ro
<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2017.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.