Acţionarii FP, convocaţi pentru alegerea a trei noi membri în Consiliul Reprezentanţilor şi politica investiţională

11 ian. Piaţa de Capital
ADINA ARDELEANU
Acţionarii FP, convocaţi pentru alegerea a trei noi membri în Consiliul Reprezentanţilor şi politica investiţională

Administratorul FP are ca obiectiv un discount sub 15% între preţul acţiunilor şi valoarea activului net 

Acţionarii Fondului Proprietatea vor alege, la Adunarea Generală din 14 februarie, noi membri în Consiliul Reprezentanţilor, în condiţiile expirării, în aprilie, a mandatelor lui Rupert Francis Healy, Piotr Rymaszewski şi Steven Cornelis Van Groningen.

Pe lângă cei trei, candidaţii înscrişi la alegeri sunt Călin Andrei Huidu şi Florian Munteanu.

De asemenea, AGA are pe ordinea de zi aprobarea noii Declaraţii de Politică Investiţională, Prezentarea Administratorului cu privire la strategii de investiţii şi opţiuni disponibile, aprobarea termenilor, precum şi încheierea, înainte de 1 martie 2018, a Contractului de Administrare, care va intra în vigoare din aprilie, dar şi aprobarea creşterii remuneraţiei brute lunare a fiecărui membru al Comitetului Reprezentanţilor la suma de 24.123 lei/lună, începând cu data de 1 ianuarie 2018.

Declaraţia de Politică Investiţională stabileşte regulile prudenţiale cu privire la politica de investiţii a Fondului Proprietatea şi prezintă scopul, obiectivele investiţionale precum şi procesul de luare a deciziilor privind selectarea investiţiilor, în concordanţă cu obiectivele investiţionale.

Potrivit materialelor pregătite pentru AGA, administratorul FP va avea, în continuare un obiectiv privind valoarea activelor nete (VAN) şi unul privind discountul dintre preţul din piaţă şi VAN: "Discountul dintre preţul de închidere al acţiunilor emise de FP în fiecare Zi de Tranzacţionare pe Bursa de Valori Bucureşti ("Zi de Tranzacţionare") şi cea mai recent publicată VUAN trebuie să fie egal cu sau mai mic de 15% în cel puţin două treimi din Zilele de Tranzacţionare în timpul perioadei de raportare".

Acest obiectiv nu a fost îndeplinit până acum de Franklin Templeton.

Conform documentului, Comitetul Reprezentanţilor şi Adunarea Generală a Acţionarilor vor revizui performanţa Administratorului Fondului annual: "Un Mecanism de Control al Discount-ului ("MCD") va fi aplicat de către Administratorul Fondului, astfel cum este descris mai jos, pentru a încerca sa îndeplinească Obiectivul de Discount.

În absenţa unor oportunităţi investiţionale care să ofere câştiguri mai mari pentru acţionari, sau dacă discount-ul faţă de VAN per acţiune este mai mare de 15% pentru o perioadă mai mare de 50% din Zilele de Tranzacţionare din cadrul oricărui trimestru financiar, Administratorul Fondului va folosi toate sau o parte semnificativă a sumelor provenite din dividendele anuale, distribuţiile speciale suplimentare în numerar efectuate de societăţile din portofoliu şi veniturile încasate din vânzarea activelor pentru implementarea unor măsuri care au ca ţintă maximizarea distribuţiilor în bani către acţionari şi îndeplinirea Obiectivelor de Performanţă".

Tehnicile de management a discount-ului pentru îndeplinirea Obiectivelor de performanţă şi aplicarea MCD pot include următoarele: "-Recomandări către acţionari privind aprobarea programelor de răscumpărare a acţiunilor emise de FP şi a GDR-urilor şi/sau a titlurilor de interes corespunzătoare acţiunilor FP, în conformitate cu actul constitutiv şi legislaţia aplicabilă în vigoare;-distribuţia de dividende, condiţionat de obţinerea de profit la sfârşitul anului şi existenţa disponibilului monetar; - reducerea valorii nominale a acţiunilor însoţită de distribuţii către acţionari, sub rezerva conformării cu toate cerinţele societare şi de reglementare aplicabile; - realizarea programelor de răscumpărare prin (i) tranzacţii pe piaţa reglementată pe care sunt listate acţiunile FP sau GDR-urile şi/sau titlurile de interes corespunzătoare acţiunilor FP şi/sau (ii) oferte publice de cumpărare, în orice caz, sub condiţiile existenţei lichidităţii necesare, respectării prevederilor actului constitutiv şi legislaţiei aplicabile şi obţinerii tuturor aprobărilor necesare; - creşterea cererii din partea investitorilor pentru acţiuni şi GDR-uri, în vederea creşterii preţului de piaţă prin: -menţinerea unei politici transparente de distribuţii in numerar: Administratorul Fondului va propune anual acţionarilor distribuţia in totalitate a dividendelor sau a altor distribuţii în numerar primite de la societăţile din portofoliul Fondului, plus dobânda calculată asupra numerarului, minus cheltuielile operaţionale, taxele şi alocările obligatorii la rezerve în conformitate cu prevederile în vigoare; - creşterea proporţiei companiilor listate în portofoliu şi creşterea transparenţei acestora; -îmbunătăţirea comunicării prin relaţii active cu investitorii; -sprijinirea iniţiativelor care au ca scop creşterea atractivităţii pieţei de capital din România pentru investitori".

La finalul lunii noiembrie, Elliott Associates, cel mai mare acţionar al Fondului Proprietatea, a raportat o deţinere de 12,94% din capitalul Fondului, în urma unor vânzări.

Citeşte şi

Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Piaţa de Capital

Indicii BVB au deschis în creştere
23 oct. I.T.


Sorin Creţeanu delistează Comnord de la BVB
23 oct. A.I.


ÎN PERIOADA 15 - 19 OCTOMBRIEImpact şi-a răscumpărat aproape 50.000 de acţiuni
23 oct. A.I.


ÎN INTERVALUL 15 -- 19 OCTOMBRIESIF Banat-Crişana a achiziţionat circa 25.800 de acţiuni proprii
23 oct. A.I.


Transilvania Construcţii dezvoltă un parc logistic în Bacău
23 oct. M.G.


BVBAprecieri minore pentru şapte dintre indicii bursei
23 oct. Mihai Gongoroi


ÎNCEPÂND DE IERI,Ultima emisiune de obligaţiuni IIB a fost listată la BVB2
23 oct. A.I.


Indicii BVB au închis în teritoriu pozitiv
22 oct. I.I.


LA MIJLOCUL ŞEDINŢEI:Lichiditate de 2,04 milioane de euro pe BVB
22 oct. T.T.


MIRCEA URSACHE (ASF):"BVB este unul dintre factorii de stabilitate financiară"2
22 oct. P.E.

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2018.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.