Gala BURSA 2018

Ce puteţi face dacă aţi greşit completarea unei facturi

08 iun. 2012 Consultanţă juridică
Av. Coltuc Marius, Fondator Casa de Avocatură Coltuc

În situaţiile în care baza de impozitare a TVA se ajustează, furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii trebuie să emită facturi sau alte documente, cu valorile înscrise cu semnul minus, când baza de impozitare se reduce sau, după caz, fără semnul minus, dacă baza de impozitare se majorează, care vor fi transmise şi beneficiarului, cu excepţia situaţiei în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa din cauza falimentului beneficiarului.

Dacă o persoană impozabilă a emis facturi aplicând regimul de taxare şi ulterior intră în posesia documentelor justificative care îi dau dreptul la aplicarea unei scutiri de TVA, aceasta poate corecta facturile emise, aplicând regimul de scutire corespunzător operaţiunilor realizate.

Corectarea documentelor în cazul unei inspecţii fiscale

Persoanele impozabile care au fost supuse unui control fiscal şi au fost constatate şi stabilite erori în ceea ce priveşte stabilirea corectă a taxei colectate, fiind obligate la plata acestor sume în baza actului administrativ emis de autoritatea fiscală competentă, pot emite facturi de corecţie către beneficiari.

Organele de inspecţie fiscală vor permite deducerea TVA în cazul în care documentele controlate aferente achiziţiilor nu conţin toate informaţiile prevăzute de lege sau dacă pe perioada desfăşurării inspecţiei fiscale la beneficiar documentele respective vor fi corectate de furnizor/prestator.

Important! Furnizorul/Prestatorul are dreptul să corecteze anumite informaţii din factură care au fost omise sau înscrise eronat, dar care nu sunt de natură să modifice baza de impozitare şi/sau taxa aferentă operaţiunilor ori nu modifică regimul fiscal al operaţiunii facturate iniţial, chiar dacă a fost supus unei inspecţii fiscale. Această factură va fi ataşată facturii iniţiale, fără să genereze înregistrări în decontul de taxă al perioadei fiscale în care se operează corecţia, nici la furnizor/prestator, nici la beneficiar.

Furnizorii/Prestatorii care emit facturi de corecţie după inspecţia fiscală, vor înscrie aceste facturi în jurnalul pentru vânzări într-o rubrică separată, care vor fi preluate de asemenea într-o rubrică separată din decontul de taxă, fără a avea obligaţia să colecteze TVA înscrisă în respectivele facturi.

Pentru a evita situaţiile de abuz şi pentru a permite identificarea situaţiilor în care se emit facturi după inspecţia fiscală, în cuprinsul acestor facturi furnizorii/prestatorii vor menţiona că sunt emise după inspecţia fiscală. Beneficiarii vor avea dreptul de deducere a TVA înscrise în aceste facturi, taxa fiind înscrisă în rubricile din decontul de taxă aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii. Emiterea facturilor de corecţie nu poate depăşi perioada de 5 ani.

De reţinut! Prevederile privind corectarea documentelor se aplică numai de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA în România.

Citeşte şi

Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Consultanţă juridică

CONSULTANŢĂ"Achiziţia unui business aduce riscul neprevăzutului, dar şi farmecul începuturilor de drum"
31 oct.


LEGISLAŢIETrecerea sectorului de gaze de la un regim reglementat la concurenţă nu este un proces facil
24 oct.


PELIFILIP, DESPRE NOILE MODIFICĂRI PE LEGEA INSOLVENŢEI:Neonorarea cererilor de plată a creanţelor curente, posibil să ducă debitoarea în faliment1
11 oct. RĂZVAN IONESCU, senior associate PeliFilip şi LOREDANA CRISTEA, associate PeliFilip


Contractul de credit, un renumit contract nenumit3
04 oct. Gheorghe Piperea


LEGISLAŢIEO reglementare problematică: Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară
31 aug. CAMELIA IANŢUC, ASSOCIATE PELIFILIP


UPDATE / CONFERINŢA "CODUL INSOLVENŢEI", EDIŢIA A II-AAlin Antochi, Ministerul Justiţiei: "Avem reacţii pozitive din aplicarea Codului Insolvenţei"2
31 mar. 2015


Este oare legislaţia penală incidentă în procedura insolvenţei?
11 feb. 2015 Av. Nicoleta Grigorescu, Casa de Avocatură Deleanu&Grigorescu


CONSULTANŢĂ JURIDICĂPledoarie pentru actuala Lege a insolvenţei
04 mar. 2014 Av. VIOREL MEŞCA, ROVIGO SPRL


Vreau să fiu administrator. Află aici condiţiile pe care trebuie să le îndeplineşti
08 ian. 2014 av.COLTUC MARIUS, Cabinet de avocat Coltuc


Impactul Noului Cod de procedură civilă2
21 feb. 2013 Av. MARIUS VICENŢIU COLTUC

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2018.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.