Cum afectează procedura insolvenţei contractele de leasing

31 mai. 2012 Consultanţă juridică
Av. Coltuc Marius, Fondator Casa de Avocatură Coltuc

Un comerciant are calitatea de utilizator într-un contract de leasing. La un moment dat în derularea contractului utilizatorul nu mai reuşeşte să mai plătească ratele şi, somat sau nu de către finanţator, predă bunul ce făcea obiectul acestui contract.

Se încheie şi un proces verbal de predare-primire şi ulterior, se deschide procedura insolvenţei fostului utilizator şi finanţatorul face o cerere cerere de înscriere la masa credală (sau, în unele cazuri, este chiar el iniţiatorul procedurii de declarare a insolvenţei utilizatorului) prin care cere:

- contravaloarea ratelor neachitate până la data rezilierii contractului, în baza unui pact comisoriu expres inserat în contractul de leasing;

- penalităţi de întârziere până la data deschiderii procedurii pentru fiecare rată scadentă şi neachitată;

- daune-interese reprezentând totalitatea ratelor ulterioare momentului rezoluţiunii. Aceste daune se cer ca urmare a unei clauze penale inserate în condiţiile generale ale contractului de leasing financiar, nenegociabile şi care conţin de multe ori şi valoarea reziduală;

- contravaloarea ratelor de asigurare CASCO neplătite, de la data rezilierii şi până la finalizarea contractului de leasing, de către utilizator companiei de asigurări agreată de către finanţator. Precizăm că toate contractele de leasing financiar pentru autovehicule se încheie cu condiţia perfectării de către utilizator a unui contract de asigurare CASCO cu un asigurator agreat de către finanţator.

Practica instanţelor de control judiciar este divergentă în privinţa tratamentului acestor daune interese:

Curtea de Apel Timişoara, Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Ploieşti, consideră că această clauză are un caracter leonin şi că, în baza art. 5 (nu se poate deroga prin convenţii particulare de la normele de ordin publică şi bunele moravuri), coroborat cu art. 1083 Cod civil, trebuie înlăturată de la masa credală.

Într-adevăr, dacă bunul a fost restituit şi valorificat de societatea de leasing, încasarea daunelor interese derivînd din clauza penală poate duce la o îmbogăţire fără justă cauză, deoarece finanţatorul primeşte atît contravaloarea ratelor pînă la finalizarea contractului, cît şi preţul bunului second-hand. Pe de altă parte, nu putem să nu remarcăm caracterul pretorian al interpretării art. 5 din Codul civil, în condiţiile în care legea nr. 296/2004 (Codul consumului) exclude comerciantul din cîmpul său de aplicare. Ca urmare, dispoziţiile privind clauzele abuzive din acest act normativ esenţial nu sunt incidente în speţă.

Credem că în ipoteza în care finanţatorul nu apucă să comunice utilizatorului notificarea de reziliere a contractului de leasing pînă în ziua pronunţării sentinţei de deschidere a procedurii insolvenţei, nu poate sub nici o formă argumenta în mod credibil că are dreptul la daunele-interese reprezentând totalitatea ratelor ulterioare momentului rezoluţiunii, din motive lesne de înţeles: normele speciale prevăzute de art. 36, 86 din Legea insolvenţei. În această situaţie particulară, nu ar trebui să existe practică neunitară, dar ipoteza pe care o aducem în dezbatere este tocmai cea în care finanţatorul face nişte demersuri anterior deschiderii procedurii: notifică rezilierea, încearcă să preia amiabil bunul, declanşează executarea silită.

Deşi putem să înţelegem calculul economic făcut de firmele de leasing - "în 80% din falimente nu ne alegem cu mai nimic (dacă excludem bunurile, care de regulă se înapoiază societăţii de leasing), aşa că mai bine să luăm pielea de pe cei care mai au cîte ceva" - credem că ar fi bine ca măcar unul din colegiile de conducere ale diferitelor Curţi de Apel să sesizeze procurorul general pentru un recurs în interesul legii.

Citeşte şi

Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Consultanţă juridică

LEGISLAŢIEPrincipalii paşi pentru înfiinţarea unui ONG
23 ian. MIHAELA ISPAS-PETRESCU, SENIOR ASSOCIATE PELIFILIP ŞI CODRINA SIMIONESCU, ASSOCIATE PELIFILIP


LEGISLAŢIEImpactul GDPR în serviciile de sănătate
19 dec. 2018 Vlad Irimia, Senior Associate Voicu&Filipescu


GHEORGHE PIPEREA:"Scopul Legii Dării în plată - pervertit de nenumărate excepţii de neconstituţionalitate"
20 nov. 2018 Emilia Olescu


CONSULTANŢĂ"Achiziţia unui business aduce riscul neprevăzutului, dar şi farmecul începuturilor de drum"1
31 oct. 2018


LEGISLAŢIETrecerea sectorului de gaze de la un regim reglementat la concurenţă nu este un proces facil1
24 oct. 2018


PELIFILIP, DESPRE NOILE MODIFICĂRI PE LEGEA INSOLVENŢEI:Neonorarea cererilor de plată a creanţelor curente, posibil să ducă debitoarea în faliment2
11 oct. 2018 RĂZVAN IONESCU, senior associate PeliFilip şi LOREDANA CRISTEA, associate PeliFilip


Contractul de credit, un renumit contract nenumit3
04 oct. 2018 Gheorghe Piperea


LEGISLAŢIEO reglementare problematică: Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară
31 aug. 2018 CAMELIA IANŢUC, ASSOCIATE PELIFILIP


UPDATE / CONFERINŢA "CODUL INSOLVENŢEI", EDIŢIA A II-AAlin Antochi, Ministerul Justiţiei: "Avem reacţii pozitive din aplicarea Codului Insolvenţei"2
31 mar. 2015


Este oare legislaţia penală incidentă în procedura insolvenţei?
11 feb. 2015 Av. Nicoleta Grigorescu, Casa de Avocatură Deleanu&Grigorescu

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2019.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.