EDUCAŢIE

Valul reformelor a ajuns şi la regulamentul de organizare al şcolilor

11 ian. 2018 Cultură
Octavian Dan
Valul reformelor a ajuns şi la regulamentul de organizare al şcolilor

Ministrul Educaţiei, Liviu Marian Pop, continuă seria de modificări şi reforme într-un ritm care a reuşit să-i sperie pe toţi cei implicaţi în procesul de învăţământ. Regulamentul de organizare al şcolilor a fost schimbat înainte de terminarea vacanţei, anunţul fiind făcut... pe Facebook, de către ministru. Asociaţiile de elevi se plâng deja că nu a existat nicio consultare publică, deşi admit că printre schimbări sunt şi lucruri bune.

"Am semnat astăzi ordinul nr. 3.027/2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP)", a anunţat Liviu Pop pe pagina sa de pe reţeaua de socializare menţionată mai sus. Site-ul Ministerului Educaţiei a făcut de asemenea un anunţ în acest sens, prezentând şi Ordinul de ministru prin care s-au făcut modificările şi completările Anexei - Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar: "Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumite în continuare unităţi de învăţământ, în cadrul sistemului de învăţământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi se aplică în toate unităţile de învăţământ. Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3.027/2018 modifică şi completează Anexa-Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP)".

Modificările sunt multiple, legate de folosirea telefoanelor în şcoli, uniforme, măsurile coercitive, reînscrierea în procesul de învăţământ, închiderea şcolilor din cauza unor epidemii, intemperii, calamităţi naturale. Astfel, pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ (articolul 197); rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc. nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale (aliniat 3, adăugat la articolul 113); la articolul 198 se adaugă un aliniat care prevede interzicerea serviciului pe şcoală sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii. Elevii care sunt scutiţi medical de la ora de sport vor fi "integraţi în colectiv", profesorul urmând să le dea sarcini organizatorice, să arbitreze, cronometreze, ţină scorul (articolul 123).

Totodată, este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea elevilor sau a personalului din unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor. O altă măsură se referă la faptul că personalului din învăţământ îi este interzis să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului şi viaţa intimă privată sau familială a acestuia sau a celorlalţi salariaţi din unitate. În document se mai menţionează că părintele sau susţinătorul legal al elevului care nu asigură şcolarizarea în perioada învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 şi 1.000 de lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. De asemenea, părintele sau tutorele legal al preşcolarului sau elevului din învăţământul primar are obligaţia să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea activităţilor educative sau orelor de curs să îl preia. În cazul în care acesta nu poate să facă aşa ceva, împuterniceşte o altă persoană. O controversă este legată şi de modificarea articolului 152, care prevede mutarea unui elev de la un liceu la altul, în primul semestru al clasei a IX-a sau chiar înainte de începerea acestuia, fără respectarea condiţiilor de medie, în "condiţii medicale excepţionale". Există temerea că astfel se creează o "portiţă" pentru elevii care nu reuşesc la liceul dorit şi "la excepţional" ajung în respectiva unitate de învăţământ, chiar dacă media nu le-ar permite acest lucru.

Ministrul Liviu Pop a ţinut să facă precizări şi în legătură cu plata salariilor profesorilor: "Toţi angajaţii din învăţământ vor primi în 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 2017. În conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398/7.03.2017 data de plată a salariilor pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi unităţile finanţate de acesta este 14 a lunii curente, pentru luna precedentă. Potrivit OUG 90/2017 s-a aprobat că plata salariilor pentru personalul din unităţile de învăţământ se va face din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. Prin legea 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, sumele pentru plata salariilor personalului din unităţile de învăţământ au fost aprobate în bugetul MEN. Începând cu luna ianuarie MEN va transfera lunar către inspectoratele şcolare, iar apoi acestea către şcoli, sumele pentru plata salariilor. Fac precizarea că şi până în prezent au fost finanţate din bugetul MEN anumite categorii de cheltuieli pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, respectiv pentru examenele naţionale, naveta elevilor şi bursele elevilor." Cu două zile în urmă, deputatul PNL, Raluca Turcan, solicita public ca "salariile profesorilor să fie plătite la timp!": "Salariile profesorilor sunt amânate la plată din cauza nepriceperii guvernului PSD! Şcolile au primit o înştiinţare din partea Inspectoratelor prin care se stabileşte data de salariu pe 14 ale lunii, nu 9 cum era până în prezent. Această amânare poate fi prelungită. Acest lucru s-a întâmplat deoarece în luna decembrie, PSD a aprobat OUG 90/2017 prin care a stabilit că salariile profesorilor nu vor mai fi plătite din bugetele locale, ci prin Ministerul Educaţiei Naţionale. Reamintesc că o lege similară a fost semnată de Dragnea şi votată în Camera Deputaţilor, însă OUG 90/2017 a grăbit acest proces de centralizare! Prin urmare, şcolile au o dublă subordonare. În acest moment autorităţile locale nu ştiu cine este ordonatorul de credite şi din ce buget trebuie plătite salariile".


Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Cultură

Opere de artă restituite după o aventură uluitoare
23 ian.


Noutate în educaţie: Olimpiada Naţională de Creativitate Ştiinţifică
23 ian.


MEN anunţă introducerea unei Olimpiade Naţionale de Creativitate Ştiinţifică
22 ian. T.M.


Manualul, eterna problemă
22 ian. O.D.


Proiecte de milioane de euro pentru evitarea abandonului şcolar
17 ian. O.D.


PÂNĂ LA 18 IANUARIE:Înscriere pentru premiile Gopo 2019 a filmele eligibile româneşti
15 ian. T.B.


DE ZIUA CULTURII NAŢIONALE:Ambasadorul Germaniei recită din Eminescu, în germană şi română
15 ian. T.A.


"Luceafărul" poeziei româneşti, omagiat astăzi
15 ian. Teona Tomoiagă


Freedrive, filme gratis din partea IMDB
14 ian.


De Ziua Culturii Naţionale - expoziţia "Pictori români în Franţa"1
13 ian. L.I.

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2019.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.