Guvernul alocă 15 milioane de lei pentru sprijinirea IMM-urilor

22 apr. 2015 Companii-Afaceri
Elena Deacu

Guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, deblocarea sumei de 15 milioane lei, aferente lunii aprilie, pentru lansarea şi derularea, în 2015, a programelor finanţate anual de la bugetul de stat în scopul sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

Suma de 15 milioane de lei reprezintă a doua tranşă deblocată în 2015, din suma de 70 de milioane de lei reţinută conform Legii nr. 186/2014 a Bugetului de stat pe anul 2015, ce urmează să fie repartizată de Guvern pe o perioadă de şase luni, în mod eşalonat, pentru programele destinate IMM-urilor. În luna martie a fost deblocată de către Guvern suma de 10 milioane de lei.

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri aplică stategia şi programul de guvernare în domeniile energetic şi resurselor energetice, întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperaţiei şi mediului de afaceri, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.

Unul dintre programele implementate de minister şi finanţate din bugetul de stat pentru înfiinţarea sau dezvoltarea de noi IMM-uri este programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitatea accesului la finanţare START. Acesta vizează facilitarea accesului la finanţare a tinerilor întreprinzători. Prin acest program sunt acordate alocaţii financiare nerambursabile de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 125.000 lei/beneficiar.

Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri - SRL-D este, totodată, pe lista ministerului. Programul SRL-D (Societate cu Răspundere Limitată - Debutant) vizează acordarea de sprijin oricărui cetăţean român care doreşte să îşi deschidă o afacere (şi care nu a mai avut una până acum), prin acordarea unui credit nerambursabil reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare.

De asemenea, un alt program este cel de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă - COMERŢ. Programul urmăreşte: întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă; precum şi dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă. Prin acest program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocaţiei financiare nerambursabile (AFN) de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei/beneficiar.

Totodată, Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM-urilor - FEMEIA MANAGER urmăreşte îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat. Acesta vizează şi stimularea auto-angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri, precum şi dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor şi ccreşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale. Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea alocaţiei financiare nerambursabile este de maxim 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) şi nu poate depăşi suma de 41.500 lei/beneficiar.

Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de INCUBATOARE tehnologice şi de afaceri are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) din România, prin înfiinţarea unor noi incubatoare de afaceri, precum şi prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente. Contravaloarea alocaţiei de la bugetul Programului pentru construcţia şi/sau renovarea/reabilitarea şi amenajarea fiecărei noi locaţii care va fi inclusă în Program cu destinaţia de incubator de afaceri este de maximum 500.000 lei şi de maximum 200.000 lei pentru reabilitarea/renovarea şi reamenajarea clădirii incubatorului la începutul fiecarui nou ciclu de incubare.

Obiectivul general al Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii. În anul 2015, Programul urmăreşte organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri.

Programul de dezvoltare antreprenorială UNCTAD/ EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării IMM-urilor implementat de către Ministerul Energiei, IMM si Mediului de Afaceri (MEIMMMA). EMPRETEC este un program integrat de pregătire, care oferă întreprinzătorilor instruire şi asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii. Grupul ţintă al programului include antreprenori existenţi sau potenţiali precum şi top manageri, inclusiv specialişti din organizaţii publice sau private presupuşi a se comporta de o manieră antreprenorială sau managerială.

Prin Legea bugetului de stat pentru 2015, este prevăzută suma de 166,8 milioane de lei pentru dezvoltarea şi susţinerea înfiinţării de noi IMM.

Suplimentar faţă de suma reţinută conform prevederilor Legii nr. 5002002 privind finanţele publice a fost reţinută şi suma de 70.000 lei (aferentă programelor dedicate sprijinirii creării şi dezvoltării de IMM-uri), sumă care se deblochează în mod eşalonat pe o durată de 6 luni, începând cu luna martie.

Potrivit procedurilor din cadrul programelor menţionate, etapele de implementare până la plata beneficiarilor durează minimum şase luni, acestea fiind următoarele: înscriere solicitanţi, depunere documente, verificare administrativă şi de eligibilitate, semnare contracte de finanţare, efectuare cheltuieli, depunere deconturi, certificare cheltuieli. Astfel, beneficiarii se prezintă la decont începând cu luna octombrie, plăţile efectuându-se în perioada octombrie -15 decembrie.


Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Companii-Afaceri

Ford opreşte producţia în Spania timp de nouă zile
23 oct. F.B.


BMW a triplat numărul automobilelor rechemate la service
23 oct. R.V.


INACO DESPRE ROMÂNIA: Avem femei educate, dar angajate pe funcţii inferioare
23 oct. F.B.


MINISTRUL AFACERILOR, ŞTEFAN OPREA: Proiectul incubatoarelor de afaceri, în curând în dezbatere publică
23 oct. F.B.


Uber vrea să livreze mâncare cu dronele începând cu 2021
23 oct. V.D.


ÎN POFIDA SCĂDERII CIFREI DE AFACERI ÎN TRIMESTRUL AL TREILEA:Renault îşi confirmă obiectivele comerciale anuale
23 oct. I.A.


LUCIAN ANGHEL, BCR BPL:"Avem, probabil, cel mai învechit stoc de locuinţe din UE"
23 oct. Mihai Gongoroi


DUPĂ ANI DE AŞTEPTAREReparaţii provizorii la Cazinoul din Constanţa
23 oct.


"Bicicleta solară", invenţie autohtonă
23 oct. O.D.


Transportatorii avertizează în legătură cu schimbările în legislaţia RCA
23 oct. O.D.

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2018.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.