ORDONANŢA 64 ÎN CSAT

Iulian Iancu: "M-am săturat să tot fiu făcut KGB-ist, pentru că spun lucrurilor pe faţă" 24

01 nov. 2017 Politică
ANCUŢA STANCIU
Iulian Iancu: "M-am săturat să tot fiu făcut KGB-ist, pentru că spun lucrurilor pe faţă"

"Nu poţi să spui ca România să-şi dea gazele la export şi să nu te intereseze de unde o să iei în locul lor alte gaze din import"  

"Nouă ni se impune imperativ să exportăm gaze naturale, când se ştie că importul nostru astăzi nu există decât de la Gazprom, prin Ucraina"

"Este limpede pentru noi că suntem vulnerabilizaţi, aruncaţi într-o zonă de insecuritate şi lăsaţi exclusiv în mâna Gazpromului"

------

Actualizare 11:56 Gabriel Dumitraşcu: "Un impas care poate fi o oportunitate"

Gabriel Dumitraşcu, fostul şef al Privatizărilor din Energie, susţine: "Comisia de Industrii şi Servicii, anunţă prin preşedintele comisiei, domnul deputat Iulian Iancu, că intenţionează să trimită o scrisoare Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) cu privire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, reantoarsă de Plenul Camerei Deputaţilor la Comisie.

Faptul, în sine, nu ar trebui să atragă atenţia în mod deosebit, chiar dacă nu este obişnuit. De ce scrisoarea este alarmantă? Încerc să dau dimensiunea gestului, fără a avea pretenţia unor răspunsuri atotcuprinzătoare şi unanim acceptate. Dar, până la urmă, încerc să provoc analiza, criticăaşi imaginaţia profesională a celor interesaţi de subiect, unul vital pentru securitatea energetică a României, în contextul nevoii, sau nu, de dezvoltare a capacităţilor de exploatare a resurselor energetice aflate pe teritoriul ţării.

1. Este o recunoaştere a unei capacităţi limitate a Comisiei de Industrii de analiză profesională şi de răspuns adecvat, în acord cu interesele României şi contextul şi evoluţiile internaţionale? Chiar domnul Iancu recunoaşte: «Este prea mare responsabilitatea pentru noi».

2. Este o recunoaştere a slabei capacităţi a României de a dezvolta instrumentele diplomaţiei energetice, în condiţiile în care România nu şi -a proiectat instituţional un astfel de corp profesional distinct?

Domnul Iancu declară: «Investitorii din Marea Neagră nu vor tranzacţionarea gazelor naturale pe bursă, ci preferă în proporţie de 100%, contracte bilaterale. Ori acest lucru impactează direct securitatea naţională şi acesta este motivul pentru care noi trimitem la CSAT să facă analiza în consecinţă a solicitărilor lor şi a tuturor aspectelor implicate de ordonanţă».

Sigur că o perspectiva statică, caracteristică administraţiei româneşti, obişnuită să gândească funcţionăreşte şi birocratic, nu exploatând oportunităţile şi provocările imaginativ, creator, dinamic, flexibil pentru a maximiza foloasele ce pot fi extrase din orice situaţie în care viaţă reală te aruncă, aşa cum ar face orice antreprenor, nu poate să genereze soluţii win-win, adecvate şi de succes, care să satisfacă şi interesele de securitate energetică şi de dezvoltare ale României şi, în acelaşi timp, să genereze şi stabilitate, predictibilitate, bancabilitate şi eficienţă economică pentru investitori, români sau internaţionali.

Orice analiză a soluţiei priectate, trebuie să pornească de la evenimentele recente şi impactul lor asupra pieţei regionale europene. Dacă evoluţiile sau involuţiile marilor proiecte cu impact asupra capacităţii României de a-şi asigura necesarul de gaze naturale, în condiţii de preţ competitiv şi suportabil, sunt relativ cunoscute (BRUA, NABUCCO, TAP, TANAP, SOUTH STREAM), mai puţin dezbătut a fost acordul, încheiat în acest an, între Uniunea Europeană (UE) şi Gazprom, cu privire la renegocierea preţurilor la gazele naturale pentru statele din Europa Centrală şi de Est, acord în care România nu este luată în calcul. Potrivit înţelegerii, preţurile pentru gazele naturale livrate de Gazprom nu vor mai fi legate de preţurile internaţionale ale petrolului, ci se vor raporta la preţurile de referinţă ale gazelor naturale de pe principalele pieţe europene.

Comisarul european pentru concurenţă, Margrethe Vestager, a declarat că oficialii Gazprom au fost de acord inclusiv cu modificarea contractelor, în sensul eliminării restricţiilor de export impuse până în prezent de compania rusă statelor importatoare în ceea ce priveşte volumul de gaze furnizat de Gazprom. De asemenea, gigantul energetic a promis că le va oferi acestor state gaze la un preţ redus, fix şi stabilit în mod transparent. Gazprom s-a mai angajat şi să nu perceapă niciun comision în situaţia în care gazele sunt exportate într -o ţară membră UE.

«Comisia consideră că angajamentele Gazprom îndeplinesc obiectivele fixate de Comisie în ceea ce priveşte fiecare dintre problemele de concurenţă menţionate, asigurându-se că: restricţiile privind revânzarea gazelor peste hotare sunt eliminate o dată pentru totdeauna şi se va facilita fluxul transfrontalier de gaze pe pieţele din Europa Centrală şi de Est», reiese din comunicatul de presă al Comisiei Europene (CE). Textul Anexei A - «Proposals for Commitments COMP/39/816 - Gazprom; Commitments under article 9 of Council Regulation No 1/2003» menţionează că ţările la care se face referinţă sunt: Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria şi Bulgaria. România, însă, nu se numără printre acestea, Direcţia Generală Concurenţă din cadrul Comisiei Europene considerând: «Având în vedere volumul relativ scăzut de gaze naturale furnizate de Gazprom României, România nu se află sub incidenţa investigaţiei asupra presupusei încălcări de către Gazprom a legislaţiei antitrust. Pe aceste considerente, angajamentele Gazprom, în situaţia în care vor fi acceptate de comisie, nu au impact asupra României. Totuşi, un contract care impune o restricţie teritorială achizitorului, sub formă unei restricţii asupra exportului sau unei restricţii cu privire la teritoriul în care bunurile pot fi revândute, poate fi privit că o limitare a concurenţei şi poate contraveni legislaţiei europene în domeniul competiţiei. Dacă există dovezi cu privire la clienţi ai Gazprom din România care fac obiectul unor asemenea clauze, va puteţi adresa Consiliului Concurenţei sau Comisiei Europene».

Să fiu bine înţeles, temerile Comisiei de Industrii sunt justificate. Acestea sunt condiţiile imuabile în care trebuie rezolvată ecuaţia modificării legislative, dar luate împreună cu nevoia de a asigura condiţiile de dezvoltare a noi proiecte energetice.

Dar nu pot fi de acord cu dl. Iancu, când se lamentează că: «Dacă vor fi contracte bilaterale în totalitate, atunci este evident că 50% din gazele României pot să plece la export, ceea ce reprezintă un impact direct asupra securităţii României. Nu vom avea încotro şi va trebui să luăm gaze de la Gazprom, ne vor avea în totalitate la mână şi ne vor mări preţul după bunul plac. Mai ales că UE nu ne-a creat nici o alternativă. Dacă noi dăm drumul la export, în procentele pe care ei le doresc, atunci înseamnă că trebuie să existe o alternativă la import. Or, alternativă la import este un subiect de analiză a oportunităţilor şi posibilităţilor fizice».

Aici intervine inovarea soluţiilor legislative, care să ţină cont de condiţionalităţi şi obiective oferind Roaniei siguranţă, competitivitate şi dezvoltare.

Nu te opreşte nimeni să iei preţul gazului de import (Gazprom) ca referinţă pentru a fixa un parg al preţului la export, ajustabil sezonier în baza unui mecanism prestabilit transparent. Justificarea fiind tocmai excluderea României din acordul UE-Gazprom şi nevoia României de securitate a aprovizionare a României cu gaze naturale, drept identic cu al ţărilor vizate de acord. Poate fi proiectat un mecanism, plecând de la principiile acceptate de UE pentru «contractele pe diferenţă», acordând un bonus pentru gazul extras din România şi contractat cu consumatorii români, faţă de gazul exportat. Sursa bonusului o constituie o parte din redevenţă plătită de titularul licenţei de exploatare.

Mai sunt o multitudine de puncte de pornire. Importantă e bună credinţă şi dispoziţia părţilor la un efort profesional creativ.

O aşezare la masă discuţiilor, cu dorinţa sinceră a părţilor de a găsi o soluţie, este singură cale corectă în care cred şi care poate să dea rezultate acceptate de toţi şi în favoarea tuturor.

Cea mai proastă soluţie este să te pui ţeapăn, pe piciorele din spate, şi să spui, nu se poate!".

---------------

Comisia de Industrii şi Servicii va trimite o scrisoare Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) cu privire la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2016 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, reîntoarsă de Plenul Camerei Deputaţilor la Comisie.

Iulian Iancu, preşedintele Comisie de Industrii, a declarat ieri: "Investitorii din Marea Neagră nu vor tranzacţionarea gazelor naturale pe bursă, ci preferă în proporţie de 100%, contracte bilaterale. Ori acest lucru impactează direct securitatea naţională şi acesta este motivul pentru care noi trimitem la CSAT să facă analiza în consecinţă a solicitărilor lor şi a tuturor aspectelor implicate de ordonanţă. Credem că acest proiect de lege trebuie să fie vizat de toate instituţiile importante ale României pentru că este prea mare responsabilitatea pentru noi. Personal, voi face o adresă către CSAT, solicitând să se analizeze toate implicaţiile în cadrul acestei instituţii".

Iulian Iancu spune că investitorii susţin că este esenţial pentru ei să aibă dreptul să poată face contracte bilaterale, să le încheiem de pe acum, ca să-şi poată asigura investiţiile.

Domnia sa a precizat: "Dacă lucrurile stau aşa şi dacă aceasta este dorinţa investitorilor, atunci implicaţiile sunt foarte mari. Nouă ni s-a reproşat că, dacă nu modificăm ordonanţa, împiedicăm investitorii din Marea Neagră şi încurajăm Rusia, mai ales mie mi s-a imputat asta.

Dacă vor fi contracte bilaterale în totalitate, atunci este evident că 50% din gazele României pot să plece la export, ceea ce reprezintă un impact direct asupra securităţii României.

Nu vom avea încotro şi va trebui să luăm gaze de la Gazprom, ne vor avea în totalitate la mână şi ne vor mări preţul după bunul plac. Mai ales că UE nu ne-a creat nici o alternativă. Dacă noi dăm drumul la export, în procentele pe care ei le doresc, atunci înseamnă că trebuie să existe o alternativă la import. Or, alternativa la import este un subiect de analiză a oportunităţilor şi posibilităţilor fizice. Oficialii Uniunii Europene au spus că îi interesează interconectarea regiunilor şi a pieţelor, că vor coridoare verticale, coridoare de interconectare şi de transport şi din zona Caspică, ca atare UE susţine aceste proiecte, acordând şi finanţare.

Dacă este aşa, atunci trebuie neapărat ca analiza aceasta să vizeze şi o discuţie cu reprezentanţii UE pentru că, din punct de vedere fizic, cel puţin pentru următorii cinci ani, nu avem această alternativă. E firesc ca, atunci când pui în discuţie exportul, să ai finalizată şi discuţia despre import. UE nu poate să spună ca România să-şi dea gazele la export şi să nu o intereseze de unde o să ia în locul lor alte gaze din import. Trebuie să ne intereseze pe toţi acest subiect pentru că este legat de primul pilon al Strategiei, cel legat de securitate, solidaritate şi încredere".

În opinia lui Iulian Iancu, Comisia de Industrii este mult prea responsabilă ca să se joace cu acest subiect, indiferent de culorile politice ale membrilor.

Iulian Iancu a explicat ieri: "Atunci când a fost promovată ordonanţa de urgenţă (n.r. 64/2016), ea a avut ca raţiune eliminarea barierelor fizice la export pe care OMV le-a invocat în faţa Comisiei Europene, prezentând tratatul care stipula foarte clar libera circulaţie a mărfurilor, produselor, persoanelor, serviciilor.

Noi, în lege, am spus că gazele vor fi asigurate cu prioritate pentru populaţia României, din producţia internă.

OMV a folosit acest text, spunând că încălcăm tratatul. A fost doar faţetă de expunere. Nu a interesat pe nimeni de unde importăm gaze, dacă le dăm la export pe acestea. Orice element adus de noi în discuţie la vremea respectivă nu a fost analizat, nu conta. Conta doar faţeta de încălcare a tratatului şi că trebuie neapărat să dăm gazele la export.

După care ni s-a spus că avem alternativa din zona mării Caspice, pentru că se construiesc conductele TAP şi TANAP şi vom face interconectare etc. De la data la care a început această discuţie şi până astăzi, a fost aruncată în aer toată regiunea respectivă, vedem bine în ce situaţie este Turcia, Irak, Siria, întreg Orientul Mijlociu. Cu alte cuvinte, nu poate să ne dea nimeni astăzi garanţia că vom avea securitate în continuitatea alimentării cu gaze.

Acele cantităţi de gaze pe care noi le-am putea obţine din Marea Caspică nu există în nici un contract. Contractele actuale sunt încheiate de beneficiarii şi investitorii în conductele TAP/TANAP care au definite contractual, foarte clar, ce cantitate cumpără şi, în funcţie de asta, s-a stabilit diametrul conductei. Nu încape nici un alt beneficiar decât cei din contract.

Noi am fost încurajaţi, iar eu sunt unul dintre cei care am crezut în această încurajare şi am luat-o ca fiind onestă şi am semnat proiectul BRUA. Am invitat şi colegii de la alte partide, în aşa fel încât toate partidele sunt semnatare ale acestui proiect pentru ca, în final, să ni se spună că pe teritoriul Bulgariei nu se face nimic, că Ungaria, un stat care vorbeşte exact pe dos decât UE, ne anunţă că gazele se opresc la ei, iar nimeni nu îi dă nici o replică.

În schimb noi construim conducta pe teritoriul nostru. Eu consider că dezvoltarea infrastructurii nu este o problemă, pentru că e bine să o ai dezvoltată. Problema este că nouă ni se impune imperativ să exportăm în aceste condiţii, când se ştie că importul nostru astăzi nu există decât din două puncte: la Medieşul Aurit şi la Isaccea, de la Gazprom, prin Ucraina. Or Ucraina este într-o situaţie conflictuală cu Rusia şi ruşii, dacă se supără că nu au fost plătiţi, că nu au fost ascultaţi, diminuează sau sistează cantităţile de gaze, aşa cum au mai făcut.

Este limpede pentru noi că suntem vulnerabilizaţi, aruncaţi într-o zonă de insecuritate şi lăsaţi exclusiv în mâna Gazpromului.

Toată planeta, îngrijorată de încălzirea globală, a convenit şi s-a atins numărul critic al statelor care au încheiat tratatul post Kyoto privind încălzirea globală şi reducerea emisiilor. Toată lumea este concentrată acum a diminua dependenţa de cărbune, petrol şi nuclear şi a te muta în regenerabile, în toate formele, inclusiv în nanotehnologie. Dar până acolo, ajungem în anul 2050.

Gazul natural este combustibilul intermediar care îţi asigura tranziţia de la fosil la nanotehnologie pentru producţia de energie.

Iar nouă ţara care are producţie de gaze naturale, ni se spune să exportăm gazele naturale, în loc să le folosim pentru producţia de apă caldă şi căldură, să facem o cogenerare de înaltă eficienţă, să utilizăm gazul pentru transportul în comun etc.

Eu m-am săturat să tot fiu făcut KGB-ist că spun lucrurilor pe faţă, dar nu mai contează poziţia unuia dintre noi, contează acum impactul asupra ţării".


Opinia cititorului: 24
1.   fără titlu
mesaj trimis de marius în data de 01.11.2017, 01:37

Are dreptate. UE n-a fost in stare sa sustina nici un proiect de aprovizionare cu gaze in care sa nu fie implicata rusia. Suspect. In schimb ne impune conditii care ne fac dependenti de rusi. De aici nu pot sa trag decat concluzia ca Ue si unele state membre sunt infiltrate rusi.

1.1.   e doar vrajeala sa creasca (răspuns la opinia nr. 1)
mesaj trimis de The Brute în data de 01.11.2017, 02:07

actiunile OMV,care se afla deja la un maxim historic.Miza e a promova data de EU a NordstreamII

1.2.   Este un mincinos! (răspuns la opinia nr. 1)
mesaj trimis de Madalina în data de 01.11.2017, 06:23

Minte si cand respira acest om. Romania nu are capacitate de export la gaz natural, insa garantarea liberei circulatii este unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene.

Ce treaba are CSAT cu acest subiect? O noua diversiune ruseasca! 

1.3.   Esti slab (răspuns la opinia nr. 1.2)
mesaj trimis de Gelu în data de 01.11.2017, 07:13

Daca dezvolta conducta atunci poate sa exporte

1.4.   fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
mesaj trimis de anonim în data de 01.11.2017, 08:05

Garantarea liberei circulatii a resurselor unui stat. :) Austria va inlocui gazul rusesc scump cu cel romanesc ieftin, iar Romania va inlocui gazul romanesc ieftin cu gaz rusesc scump. Asa toata lumea va fi multumitam inclusiv romanii, ei fiind mai inteligenti din nastere. :D

1.5.   fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.4)
mesaj trimis de anonim în data de 01.11.2017, 08:42

Toate exporturile romanesti de gaze trebuie tranzactionate exclusiv pe o bursa romaneasca si pe aceasta bursa sa se tranzactioneze si toate importurile.

In acest fel va exista o transparenta reala a preturilor si cantitatilor export -import si nimeni nu va avea nici un interes sa importe gaze scumpe cand poate cumpara din productia interna mai ieftin. 

1.6.   Esti cel mai simpatic (răspuns la opinia nr. 1.4)
mesaj trimis de The Brute în data de 01.11.2017, 08:53

So perfecta dreptate.

1.7.   fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
mesaj trimis de GAZ în data de 01.11.2017, 09:15

Gazul este un produs tranzactionat pe piata internationala. La semnarea unui contract sa se uite pe piata si sa puna pretul din ziu si ora respectiva. Doar nu am descoperit noi roata. In Romania la semnarea contractelor are loc o mare furaciune si mituire iar cetatenii suporta coruptia conducatorilor nostrii!

1.8.   fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.7)
mesaj trimis de sebastian în data de 01.11.2017, 09:29

Potrivit textului publicat în urmă cu 4 zile de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Regulamentul este “obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre”. Potrivit noului regulament, statele membre și, în special, autoritățile competente (Autoritatea Națională pentru Reglementarea în Domeniul Energiei - ANRE, probabil)‚ garantează că “nu se introduce niciodată vreo măsură de restricționare nejustificată a fluxului de gaze în cadrul pieței interne și nu se introduce nicio măsură care ar putea pune în pericol în mod grav situația furnizării de gaze în alt stat membru”. Plenul Camerei Deputaților a retrimis în 2 rânduri Comisiei de Industrii Raportul privind OUG 64 care liberalizează prețul gazelor la producători, în urma deciziei acesteia de a accepta un amendament care impunea, inițial, tranzacționarea a întregii producții pe o bursă monopolistă operată de OPCOM (în varianta a doua procentul a fost coborât la 70%). Marți, președintele Comisiei de Industrii, Iulian Iancu, a anunțat că a trimis o adresă Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) prin care cere să fie analizate implicațiile OUG 64 asupra securității naționale.

1.9.   fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.4)
mesaj trimis de anonim în data de 01.11.2017, 09:54

Corect.

Bravo Gazprom-Putin! 

1.10.   TU esti o mincinoasa! (răspuns la opinia nr. 1.2)
mesaj trimis de AugustaHed în data de 09.11.2018, 01:35

si o mare ticaloasa!

2.   gogosi rusesti
mesaj trimis de George în data de 01.11.2017, 06:35

La energie electrica toate tranzactiile sunt pe bursa si cu toate acestea exporturile se intampla.

Toate tranzactiile pe bursa de gaz au rolul de bloca proiectul din Marea Neagra. Aici e jocul rusilor! Nu cred ca e KGB! Poate FSB sau doar Gazprom! 

2.1.   fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
mesaj trimis de anonim în data de 01.11.2017, 08:08

Resursele fiind romanesti, e normal sa fie exploatate si valorificate imediat. Doar n-o sa ne gandim la vreo strategie nationala, la generatii viitoare, noi suntem in misiune antifesebe. :)

2.2.   Omg nu intereseaza Marea (răspuns la opinia nr. 2)
mesaj trimis de The Brute în data de 01.11.2017, 09:04

Singurul project important e NordstreamII II.

3.   fără titlu
mesaj trimis de anonim în data de 01.11.2017, 08:07

Din pacate avem excroci interni ('guvernu meu' si a luiSors)si externi (toti vor binele lor, noi nu contam pentru ei).

4.   Ce porcarie!
mesaj trimis de Pribeagul în data de 01.11.2017, 10:33

Noi, romanii, cu o putere de cumparare de cca o treime din media europeana, suntem pusi sa concuram cu vesticii pentru cumpararea gazului nostru. Ce sanse avem sa utilizam noi, in folosul nostru, aceasta inca mare bogatie a tarii? Este clar ca niciuna! Si atunci, cind nu putem folosi propriile bogatii in folosul propriu, de ce politica de convergenta cu tarile UE vorbim?

Aceasta situatie, de folosire a bogatiilor tarii in folosul cetatenilor ei, ar trebui sa se afle zi si noapte primul punct pe ordinea de zi a conducatorilor tarii. Daca altfel nu se poate si bogatiile tarii trebuie sa circule liber in lumea larga pe baza liberei concurente, atunci este normal ca tara sa primeasca alte compensatii. Pina si domnul Iancu s-a saturat de situatia in care tara cu unele din cele mai mari si diverse bogatii ale Europei sa ramina una cu cetatenii cei mai saraci din Europa.

Alo, conducerea, se aude, luate-ar dracul de conducere amarita si neghioba ce esti! 

5.   fără titlu
mesaj trimis de anonim în data de 01.11.2017, 11:25

Ziaristul Armand Gosu a subliniat foarte bine : Romania devine pe zi ce trece GUBERNIE ruseasca cu contributia acestor COZI DE TOPOR ca iancu !

La sali de KUMITE imi voi duce copiii, sa-i plesneasca pe acesti TICALOSI daca vor face prostia sa mai ramana in Romanica rusnaca !!! 

5.1.   fără titlu (răspuns la opinia nr. 5)
mesaj trimis de anonim în data de 01.11.2017, 13:12

Principat rusesc era pe vremea lui Băsescu cel clănțău. Urla împotriva rușilor, iar securiștii lui încheia contracte de import gaze la preț de aur. Și țipa băsău și românii plăteau, rușii se îmbogățeau, cum îți place ție.

5.2.   fără titlu (răspuns la opinia nr. 5)
mesaj trimis de anonim în data de 01.11.2017, 13:14

Tot securiștii propagandei ne spun că România a contribuit cu 3 miliarde și a primit 14 miliarde de la UE, dar nu-și mai bat capul să ne vorbească de profiturile exportate de corporații care ajung la 40 miliarde euro în fiecare an.

La ce ar mai fi bună propaganda securistă dacă n-ar manipula grobian? 

5.3.   Dl. Gosu e cu adevarat foarte bun... (răspuns la opinia nr. 5)
mesaj trimis de Prostu satului în data de 01.11.2017, 13:35

... desi n-as zice ca e ziarist.

In ceea ce-l priveste pe Iancu-coada-de-topor... dvs. ati citit de fapt articolul?!? Si dupa ce l-ati citit si l-ati inteles, asta-i concluzia pe care ati tras-o, ca in aceasta speta Iancu apara interesele Gazprom/Rusiei? 

Ah, nu, am uitat, de fapt n-are nicio importanta ce face/spune Iancu. Doar "se stie" ca e kaghebist, vandut rusilor etc, ce rost are sa ne mai complicam cu faptele... 

Cat despre dl. Dumitrascu, lasand la o parte marlania groasa din final, tipica de altfel pentru unii romani care se considera atoatestiutori si nu se pot abtine sa nu insulte pe oricine indrazneste sa nu fie 100% de acord cu ei, e de apreciat preocuparea domniei sale pentru acest subiect. 

Nu sunt convins ca solutia propusa e cea mai buna, sau macar fezabila (printre altele, nu exista un singur/simplu "pret al gazului" la care sa te raportezi, e greu sau poate fi chiar imposibil sa-ti corelezi contractele tale bilaterale cu unele incheiate de terte parti etc.), dar cu siguranta e un punct de plecare. 

Mai merita reflectat un pic si la timing sau, daca vreti, la et6erna dilema a ce-a fost mai intai, oul sau gaina? 

Intai transformi OUG 64 in lege, accepti sa te duci sa-ti cumperi propriile gaze (si pe-alea viitoare, din Marea Neagra, daca or sa mai vrea aia sa le scoata in aceste conditii) de la Viena, la concurenta cu oricine altcineva, DUPA care te duci la Comisie cu caciula-n mana rugandu-i frumos sa accepte ideea d-lui Dumitrascu, sau ceva asemanator? 

Sau INTAI iti asiguri tu spatele/consumul intern la cel mai scazut pret posibil, iar dupa aia mai vedem noi ce-o mai fi cu exporturile de gaze, daca mai ramane ceva de exportat? 

Cam despre asta-i vorba... 

In acelasi timp, in opinia mea Iancu e de apreciat, nu de injurat, chiar si pentru faptul ca are onestitatea de a-si recunoaste limitele - un lucru aproape niciodata intalnit la politicienii romani, experti universali in absolut orice. 

5.4.   Ce vrajeala cuMarea Neagra (răspuns la opinia nr. 5.3)
mesaj trimis de The Brute în data de 01.11.2017, 21:45

important e NordstreamII, restul e doar deviatie prin invaluire????

5.5.   Prost Satului esti in Eroare! (răspuns la opinia nr. 5.3)
mesaj trimis de eleonora în data de 08.11.2017, 21:09

Gazele sunt o bogaktie (naturala) a fiecarui cetatean roman.Fiind o bogatie ele trebuie sa imbogateasca... Cum? Printr-un sistem transparent de punere in valoare - pret liber de piata, indiferent de consumator. Cine da cel mai bun pret acela ia gazele.Daca la export e mai mult, acolo dai.Este vorba de circulatia libera a marfurilor.Asa face si Norvegia, asa face si Olanda. Castigul se transfera in PIB si deci in beneficiul general.Orice manevra de natura a dirija gazele ("bogatía") spre un anume consumator

( vezi problema gaze ieftine pt Ion Nicolae) constituie un abuz in serviciu si deci o infractiune.Acestea din urma se fac doar in baza unei plati(spaga).

Si aici vedem "inteligenta" domnului Iancu. 

6.   Iulian "Gazprom" Iancu
mesaj trimis de Bruno în data de 01.11.2017, 22:51

Iulian "Gazprom" Iancu are o singura ideologie : banii.

6.1.   Iulian Iancu este un roman adevarat! (răspuns la opinia nr. 6)
mesaj trimis de AugustaH în data de 09.11.2018, 01:40

Iulian Iancu este un roman adevarat! Tu nu!

Articole din aceeaşi secţiune

Politică

OPINIIMajorarea pensiilor, un balet dizgraţios între Parlament, Guvern şi BNR2
25 sep. Cristian Dogaru


CUTREMUR ÎN JUSTIŢIEGiorgiana Hosu demisionează din fruntea DIICOT
25 sep. GHEORGHE IORGOVEANU


CCR dă undă verde dublării alocaţiilor
25 sep. I.Ghe.


Guvernul va deconta 50 de milioane de euro tablete pentru studenţii care au burse sociale2
24 sep. A.B.


FLORIN CÎŢU:"Schema de ajutor de stat de garantare a creditelor pentru companiile mari devine operaţională săptămâna viitoare"1
24 sep. A.B.


RALUCA TURCAN:"Guvernul a alocat sume considerabile către Maramureş"1
24 sep. A.B.


TURCAN:"România nu va fi nevoită să acceseze un împrumut de la FMI"2
24 sep. J.P.


ORBAN:"Situaţia epidemiologică în România este relativ stabilă"7
24 sep. J.P.


USR:"DIICOT are nevoie de o nouă conducere"
24 sep. J.P.


AURESCU:Criza pandemică poate fi depăşită numai prin manifestarea solidarităţii internaţionale2
24 sep. J.P.

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2020.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.