PIAŢA DE ECONOMISIRE-CREDITARE, ÎN AL TREILEA AN DE BLOCAJ

Deputaţii reiau discuţiile pe Legea băncilor pentru locuinţe

16 apr. 2018 Bănci-Asigurări
Emilia Olescu
Deputaţii reiau discuţiile pe Legea băncilor pentru locuinţe

Deputatul Marius Constantin Budăi: "Legea Bauspar va intra, săptămâna viitoare, la Comisia de buget" 

Actorii implicaţi aşteptau aprobarea iniţiativei legislative încă de anul trecut

Proiectul de modificare a Legii care guvernează activitatea celor două bănci pentru locuinţe din ţara noastră urmează să intre la raport în Comisia de buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, săptămâna viitoare, după cum ne-a spus deputatul Marius Constantin Budăi, preşedintele acestei comisii.

Iniţiativa legislativă a fost întoarsă la comisii, anul trecut, din plenul Camerei, iar, la finalul lunii martie, a fost emis avizul Guvernului pe textul de lege.

"Am aşteptat până acum pentru că am dorit să armonizăm punctele de vedere ale ministerelor, Guvernului şi băncilor", ne-a precizat domnul Budăi.

Sistemul de economisire-creditare (Bauspar) din ţara noastră se află în cel de-al treilea an de blocaj, după ce Curtea de Conturi a impus respectarea anumitor decizii restrictive, în urma unui control efectuat în 2015.

În prezent, circa 400.000-500.000 de români se află în sistem, niciun client nou neputând adera la acesta, în ultimii doi ani. Cele două bănci din piaţă (Raiffeisen Banca pentru Locuinţe şi BCR BpL) nu au făcut decât să dea credite, în această perioadă, în valoare totală mai mare de 100 de milioane de lei.

Băncile pentru locuinţe au nevoie de o soluţie legislativă care să relanseze sistemul de economisire, spunea, anul trecut, Lucian Anghel, preşedintele BCR BpL, reiterând că sistemul Bauspar necesită mulţi clienţi ca să poată funcţiona.

Obiectivele proiectului de lege sunt:

- clarificarea categoriilor de beneficiari;

- modificarea cuantumului primei de la stat în funcţie de opţiunea contractării unui credit;

- obligativitatea prezentării de documente justificative privind utilizarea în scop locativ a sumelor reprezentând prima de la stat primită;

- instituirea sancţiunii restituirii primelor încasate cu nerespectarea prevederilor ordonanţei.

Expunerea de motive subliniază: "Pentru a funcţiona conform scopului pentru care a fost instituit prin Lege, sistemul are nevoie de stabilitate. Această cerinţă trebuie să se manifeste inclusiv la nivelul reglementării legale prin îndeplinirea cerinţelor de predictibilitate, precizie şi claritate a legii. În acest sens, se impune actualizarea actului normativ care reglementează economisirea şi creditarea în sis­tem colectiv pentru domeniul locativ, pentru a se oferi un plus de certitudine şi a înlătura posibilitatea apariţiei unor interpretări echivoce cu privire la coordonatele esenţiale ale sistemului Bauspar, particularităţi care au fost avute în vedere implicit de către legiuitor în forma actuală a reglementării, dar care se impun a fi clarificate expres prin lege.

În al doilea rând, în reglementarea actuală, prima de stat este stabilită la un nivel de 25% din totalul depunerilor efectuate de client în perioada de economisire, fără a putea depăşi limita maximă de 250 euro anual. De asemenea, pentru clienţii care economisesc mai mult de 5 ani, nu este necesară jus­tificarea utilizării primei de stat pentru activităţi în domeniul locativ pentru a putea beneficia de această subvenţie. Având în vedere că sistemul Bauspar a cunoscut o dezvoltare rapidă în România şi s-a stabilizat prin crearea unei mase de depunători care poate asigura siguranţa şi stabilitatea sistemului, se impune modificarea regimului juridic al primei de stat în sensul adaptării la noile realităţi care permit funcţionarea sistemului printr-o susţinere la fel de activă din partea statului, dar care să fie îndreptată spre o eficientizare a utilizării subvenţiilor.

În scopul clarificării faptului că un client titular al unui contract de economisire-creditare nu este obligat să încheie contractul de credit, el având doar dreptul, nu şi obligaţia de a trece în următoarea etapă a creditării, prin prezentul act normativ se va completa definiţia contractului de economisire-creditare. Caracterul opţional al creditării este de esenţa sistemului Bauspar şi această particularitate este subînţeleasă din ansamblul reglementării actuale, dar se impune intervenţia legiuitorului pentru a evita orice interpretări divergente".

Documentul citat menţionează că, pentru creşterea gradului de eficienţă a utilizării subvenţiilor bugetare, regimul juridic al primei de stat va fi modificat astfel:

"- cuantumul primei de stat va fi stabilit diferenţiat: pentru clienţii care optează să încheie şi un contract de credit, prima va fi stabilită la un nivel de 25% din totalul depunerilor efectuate în fiecare an calendaristic, în limita a 250 de euro anual; pentru clienţii care nu doresc încheierea unui contract de credit, prima va fi stabilită la un nivel de 20% din totalul depunerilor efectuate în fiecare an calendaristic, în limita a 200 de euro annual".

În avizul de la Guvern, este respinsă propunerea de acordare a unei prime de stat diferenţiată şi se menţionează: "Pentru a beneficia de prima de stat, clienţii au obligaţia ca în termen de şase luni de la încasarea sumelor economisite, să prezinte băncii documentele justificative privind utilizarea în scop locativ atât a sumei economisite, cât şi a primei de stat. În cazul în care utilizarea sumelor în scop locativ nu este dovedită de clienţii băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, în termenul stabilit, prima de stat nu va fi pusă la dispoziţie clientului şi se va restitui MDRAPFE".

Conform expunerii de motive, printre altele, noua lege va introduce, pentru prima dată, obligaţia pentru titularii contractelor de economisire-creditare de a justifica faptul că au utilizat prima de stat pentru cheltuieli în domeniul locativ pentru a le fi pusă la dispoziţie prima de stat, cu următoarele diferentieri: "(a) pentru depunătorii care economisesc o perioadă mai lungă de 5 ani, pentru a li se elibera efectiv prima de stat aflată în contul de economisire este necesară numai justificarea sumei reprezentând prima de stat; prin excepţie, prima de stat poate fi eliberată clienţilor chiar dacă aceştia nu au economisit o perioadă de 5 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile de repartizare ale contractului şi se face dovada utilizării în domeniul locativ, atât a sumelor economisite, cât şi a primei de stat".

De asemenea, iniţiativa legislativă introduce obligaţia ca, începând cu prima de stat aferentă anului de economisire 2017, clienţii care au încasat prima de stat încălcând dispozitiile prezentei ordonante de urgentă sau ale reglementarilor emise în aplicarea acesteia, să restituie împreună cu prima de stat necuvenită şi dobânda acumulată aferentă sumelor reprezentând prima de stat necuvenită, din care se scade impozitul pe dobândă.

Conflictul dintre Curtea de Conturi şi cele două bănci pentru locuinţe de la noi a izbucnit după ce Curtea de Conturi a dat publicităţii un raport încheiat în urma controalelor efectuate la BCR BpL şi Raiffeisen Banca pentru Locuinţe.

Sesizarea comună a Curţii de Conturi indică un prejudiciu de aproape 269 de milioane de lei în cazul BCR BpL şi de circa 60 de milioane de lei - prejudiciul produs de RBL. Curtea de Conturi susţine, în raportul citat, că băncile pentru locuinţe au pus la punct un mecanism prin care au acordat primele oferite de stat în mod ilegal.

Instituţia de control apreciază că cele două bănci au solicitat în mod nelegal subvenţia reprezentând primă de la stat calculată în procent de 25%, inclusiv asupra comisionului de deschidere, raportul reclamând şi că băncile pentru locuinţe au încheiat contracte de economisire-creditare cu persoane care aveau vârsta mai mică de 18 şi, res­pectiv, mai mare de 65 de ani.

Cele două bănci au contestat la Curtea de Apel Bucureşti măsurile recomandate de Curtea de Conturi în urma controalelor efectuate, RBL şi BCR BpL având câştig de cauză, în primă instanţă.

În acest context, statul a virat circa 80% din primele aferente anului 2014, ulterior nefiind virată nicio primă de la stat în sistemul Bauspar.

Sistemul Bauspar are o tradiţie veche în ţări precum Germania sau Cehia, una din caracteristicile importante ale acestui sistem, la nivel internaţional, fiind acela că, pentru acordarea unui credit, este nevoie de până la nouă depozite, subliniază reprezentanţii domeniului.

Lucian Anghel a menţionat, anul trecut: "Dimensiunea unui credit este de 8-9 ori mai mare decât cea a unui depozit. Băncile sunt de nişă, iar singura sursă pe care o au pentru acordarea de credite pe perioade foarte lungi sunt depozitele pe cinci ani".

Reglementările noastre din domeniu au fost preluate din legislaţia europeană şi prevăd că "fiecare client, persoană fizică cu cetăţenia română şi cu domiciliul stabil în România, beneficiază de o primă de stat pentru depunerile anuale efectuate în baza unui contract de economisire - creditare încheiat cu o bancă de economisire şi creditare în domeniul locativ" (Ordonanţa de Urgenţă 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, art. 311). Următorul articol din lege - 312 -, alin. 1 şi 2, adaugă: "Prima de stat se stabileşte la 25% din suma economisită în anul respectiv de către client. Prima de stat nu poate depăşi echivalentul în lei a 250 euro, calculat la rata de schimb leu/euro comunicată de Banca Naţională a României pentru ultima zi lucrătoare a anului de economisire". Ordonanţa mai subliniază, la art. 315, alin. 1: "Pentru a beneficia în mod constant de prima de stat, contractele de economisire-creditare trebuie să aibă o durată de minimum cinci ani, fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ a sumei economisite, şi este obligatoriu ca înainte de expirarea termenului de economisire stabilit să nu se fi efectuat restituiri totale sau parţiale din sumele economisite"

Valoarea medie a creditelor acordate de băncile pentru locuinţe se ridică la peste 20.000-30.000 de euro, iar perioada de acordare poate fi şi de 30-40 de ani, în funcţie de destinaţia împrumutului (renovare sau achiziţie).


Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Bănci-Asigurări

Şeful Commerzbank promite o decizie rapidă cu privire la fuziunea cu Deutsche Bank
23 mar. I.M.


Libra internet Bank a încheiat două convenţii cu FNGCIMM
23 mar. I.M.


CRISTIAN ROŞU (ASF):Evoluţia pieţei asigurărilor a fost favorabilă în 2018
22 mar. I.M.


PREŞEDINTELE ARB:Băncile trebuie să trimită cât mai repede noi propuneri pe OUG 114
22 mar. M.I.


Euro a fost cotat la 4,7509 lei
22 mar. M.I.


CRISTIAN ROŞU (ASF): Pregătirea profesională, temeiul dezvoltării pieţei asigurărilor1
22 mar. D.D.


ROBOR la trei luni a urcat la 3,16%
22 mar. V.D.


PIAŢA VALUTARĂ Euro s-a depreciat la 4,7558 lei
22 mar. Mihai Iscusitu


PIAŢA MONETARĂDobânda la depozitele overnight a crescut la 1,76%
22 mar. Mihai Iscusitu


ÎN DOUĂ SCRISORI TRIMISE MFP ŞI BNRZamfir cere decuplareea ROBOR de ratele bancare5
22 mar. Emilia Olescu

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2019.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.