POLITICA ÎNTRE DISCURS ŞI PARCURS (II)

Limitele paradigmei "Pinocchio" 5

14 sep. 2018 Editorial
Cornel Codiţă
Cornel Codiţă

Poate aţi observat, poate nu, politica de astăzi evoluează hotărît în limitele paradigmei "Pinocchio". Transpoziţia o fac două elemente esenţiale din lumea miraculoasă a neastîmpăratei păpuşi de lemn, devenită un şi mai neastîmpărat, neascultător, băieţel.

În primul rînd, raporturile dintre electoratul de azi şi clasa politică seamănă ca două picături de apă cu relaţia dintre Pinocchio şi cuplul Vulpe-Cotoi. Pinocchio are cîţiva galbeni, cîştigaţi cu efort şi riscuri, pe care cei doi vor să pună mîna, negreşit. Drept pentru care au şi o reţetă miraculoasă: Pionocchio este "sfătuit", cu mult zel, să pună banii în pămînt, în "Cîmpia minunilor", pentru ca din ei să răsară, apoi, copăcei cu încă şi mai mulţi bani pe ramuri, făcîndu-l mai bogat. În realitate, o stratagemă "de doi bani" construită pe divorţul total dintre discurs şi parcurs, posibilă doar cu concursul necenzuratei credulităţi a lui Pinocchio. Uşor de recunoscut, bănuţii din mîna lui Pinocchio sunt voturile din mîna electoratului, iar stratagema vulpilor şi a cotoilor politicii constă în a convinge alegătorii să îşi îngroape voturile într-o urnă anume cu promisiunea că, după aceea, vor primi în schimb încă şi mai mult decît au pus în pămînt. O promisiune niciodată ţinută, de nici un cuplu vulpe-cotoi, indiferent de culoarea ideologică în care s-ar fi vopsit.

În al doilea rînd, paradigma este susţinută de eterna promisiune numită "Ţara Distracţiilor". Asemenea lui Fitil, prietenul lui Pinocchio, politicienii vremii noastre promit electoratului, dacă se urcă în căruţa lor cu coviltir strident colorat, să-i ducă într-un tărîm unde nimeni nu face nimic altceva decît "se distrează". Cum zice Fitil: săptămîna este formată din şase joi, ziua în care copiii nu merg la şcoală!, şi o duminică!!! Ceea ce se întîmplă după aceea este tot una cu realitatea din lumea poveştii lui Carlo Collodi: copiii-alegători sunt transformaţi în măgăruşi de povară, înhămaţi la căruţa de afaceri a fiorosului Mangiafuoco.

Prima întrebare, desigur: cum este posibil ca o paradigmă atît de slabă, în care costurile şi beneficiile se împart atît de radical inegal între cei ce au mandatul puterii şi cei ce îl primesc temporar, ca un fel de "angajaţi" ai celor dintîi, să se fi inserat în "centrul vital" al unei atît de importante, complexe şi pline de consecinţe activităţi sociale, cum este politica? Răspunsul nu este de găsit pe tărîmul strict al politicii. El trebuie căutat într-un orizont mult mai larg, al parcursului societăţii moderne care, începînd cu sfîrşitul secolului al XVIII-lea, valorizează şi aşază tot mai aproape de centrul elementelor sale constitutive ceea ce astăzi, ajuns la deplină maturitate, este modelul ludic al existenţei. "Viaţa este un joc"! Consecinţa: ceea ce nu este joc, nu este viaţă şi nu merită trăit, iar dacă totuşi trebuie trăit, e doar o corvoadă demnă doar de dispreţ, nu are nimic de a face cu lucrurile importante ale existenţei umane. Deşi este greu de crezut astăzi, la o sută de ani distanţă în timp, primul război mondial este în mai mare măsură rezultatul îmbrăţişării perspectivei ludice asupra lumii, decît al tensiunilor şi al competiţiei imperiale care se manifestă în structurile vieţii internaţionale la vremea respectivă. Ein Kriegsspiell. Un joc de război, îndelung exersat în academiile militare, care îşi aştepta şansa de a fi jucat, în sfîrşit, pe terenul cel mare, al realităţii. Un joc îmbrăţişat cu entuziasm de elitele vremii, de casta nobiliară a puterii politice şi militare. Un joc care, paradoxal, a entuziasmat pe mulţi dintre cei ce aveau să devină victimele sale. Inconştienţa şi lipsa de perspectivă asupra consecinţelor ţîşneşte şi azi din documentele vremii. Nimic mai cutremurător decît imaginea filmată a trenurilor încărcate ciorchine cu recruţii care pleacă pe front într-o stare semi-euforică, împărtăşită în egală măsură de cei ce rămîn pe peron, pentru a deveni peste doar cîteva zile, săptămîni sau luni munţii de cadavre ale unui masacru fără precedent, ca amploare, consecinţe sociale, inutilitate şi cinism, în istoria umană. De altminteri, finalul războiului, atît de greu de explicat în termeni pur militari şi chiar politici, devine cît se poate de clar din perspectiva jocului. Una dintre părţi a ajuns la concluzia că pe tabla de joc nu mai există mutări cîştigătoare! Pentru nici una dintre părţi! De aceea, a declarat încetarea jocului, convinsă că adversarul a ajuns la aceeaşi concluzie şi va face acelaşi lucru. După care, vor urma tratative de pe poziţii de egalitate. Eroare! Politica a asimilat ieşirea unilaterală din joc cu înfrîngerea totală, care dădea învingătorului toate drepturile asupra învinsului! Această atît de "ingenioasă" şmecherie politică este responsabilă pentru lansarea următoarei runde a jocurilor de război total cu care Europa secolului XX s-a îndeletnicit îndelung, impropriu numită "Al doilea război mondial". Modelul ludic avea să irumpă, din nou, în prim-planul scenei sociale, pentru scurtă vreme, în perioada interbelică, a "anilor '20" şi să se instaleze dominant în civilizaţia occidentală odată cu proiectul "societăţii de consum". Societatea post-modernă a zilelor noastre nu este altceva decît fructul răscopt al modelului ludic care a acaparat modernitatea, încă din fazele ei de "tinereţe".

A doua întrebare: pînă unde va putea merge politica pe drumul "jocului"? Unul care favorizează impostura, lipsa de răspundere pentru decizii şi consecinţele lor, fragilizarea şi infantilizarea corpului electoral, lipsa decontului politic, degradarea masivă a condiţiilor contractuale dintre alegători şi aleşi în sistemele tot mai debile ale democraţiilor reprezentative.

Ca şi în primul caz, răspunsul nu depinde în primul rînd de politică. Ea singură nu se poate extrage sau sustrage condiţiilor sociale generale în care evoluează. Cu alte cuvinte, înainte ca politica să primească alte straie şi obiceiuri, decît cele ale "circului" de azi, modelul social ar trebui să se schimbe. De la sine, adică sub impactul diferitelor schimbări sociale structurale, favorizate de ştiinţă, tehnologie, de evenimente globale de tip economic, ecologic sau cosmologic, ori pe temeiul unui proiect promovat, construit, pus în operă cu metodă şi bună ştiinţă. Desigur, conjuncţia celor două seturi de condiţii nu este cîtuşi de puţin exclusă. Dimpotrivă!

Pînă atunci, divorţul dintre discursul şi parcursul politicii va continua să înflorească şi să dea roadele amare din care ne hrănim şi noi, pe aici, pe meleagurile mioritice.


Opinia cititorului: 5
1.   Pentru Autor
mesaj trimis de Geniu pustiu în data de 14.09.2018, 00:13

De acord cu dv! Modelul social este cheia... cum ar trebui sa arate acesta?

1.1.   asta a lipsit Tratatului Constitutional (răspuns la opinia nr. 1)
mesaj trimis de Salomeea în data de 15.09.2018, 12:16

Regret ca am propus redenumirea Tratatului Constitutional pentru ca de fapt e aceeasi Marie cu alta palarie ...mai putin aspectul politic .Daca francezii au spus nu, olandezii si cehii tocmai lipsei socialului din tratat. BRITANICII AU REITERAT ACEST ASPECT PRIN VOTUL LOR...LEGAT DE CALITATEA VIETII...FIECARUI CETATEAN. PACE INSEAMNA SI PACE STRUCTURALA DATA DE UN NOU MODRL SOCIAL SAU SOCIETAL.

2.   fără titlu
mesaj trimis de anonim în data de 14.09.2018, 01:38

... primul raspuns (cost / beneficiu) ... prin efectul magic al dilatarii cauzal temporale ... agata zaharelul in varful nasului propriei minciuni ... raspunsul poate fi gasit in orizontul restrans al personalitatii umane ... poetul ne spunea: nu spera si nu ai teama! ... teama leaga trecutul ... speranta vrajeste viitorul ... timpul se pierde pentru ca "nu exista" prezent ... poate-mi fac timp si pentru un al doilea raspuns ;) ...

2.1.   fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
mesaj trimis de anonim în data de 14.09.2018, 21:52

Ajunge unul!

3.   de la pilon social la model social european
mesaj trimis de Salomeea în data de 15.09.2018, 16:11

1. Pilonul European al drepturilor sociale avand in centru securitatea umana a cetateanului european

Intarirea identitatii europene prin introducerea aspectului comunitar european in educatie, formare profesionala si ocupare , consecinta cu prioritate maxima a Brexit-ului 

Întrucât, în mod îngrijorător, extremismul pare a căpăta amploare în Europa, sporirea vizibilității numeroaselor beneficii ale Europei în satele, orașele și regiunile noastre este cel mai bun mod de a combate intoleranța, egoismul și forțele de autodistrugere pe care le generează extremismul. 

Extinderea domeniului de aplicare al actualului Fond european de ajustare la globalizare astfel încât acesta să sprijine, de exemplu, strategiile de reconversie ale regiunilor; prin rezervarea unei sume nealocate de finanțare care va fi mobilizată pentru evoluții neprevăzute, prin crearea unui set unic de reguli pentru finanțare sau chiar prin creșterea cofinanțării europene pentru a stimula asumarea responsabilității in domeniul educatíei pentru preventie in sanatate si formarii profesionale in domeniul preventiei in sanatate la nivel european. 

Guvernanta europeana/globala pentru dezvoltare si securitate umana reprezinta element esential pentru o pace structurala pe continenet si in lume in scopul evitarii exit-urilor Europene 

Securitatea individuală nu mai poate fi satisfacută numai prin măsuri militare; este necesară o înţelegere multidimensională. 

Securitate a umană este dificil de realizat în sistemul internaţional existent, dominat în special de state suverane. Un sistem axat pe state nu poate asigura securitatea şi bunăstarea. Statele-naţiuni riscă să-şi piardă suveranitatea externă şi internă. Conform logicii noastre privind securitatea umană, statele-naţiuni trebuie sâ-şi reordoneze priorităţile; problema este: după ce criterii? Acestea ar putea fi: suveranitatea persoanei umane, participarea la luarea deciziilor şi răspunsul la necesităţile umane neîndeplinite. 

I. Integrarea conceptului de dezvoltare durabila in invatamantul de toate gradele si formare profesionala la nivel european in scopul creerii de locuti de munca verzi 

Educatie Verde constituie dezvoltarea conștiinței și a responsabilității elevilor cu privire la importanța protejării mediului înconjurător si implicit a sanatatii lor. Se poate vedea un progres în ceea ce privește educația nonformală, care oferă o altfel de educație prin dobândirea unor cunoștințe noi, a unor aptitudini și abilități noi prin activități interactive, jocuri de rol, de improvizație și dezbateri. În acest context, însuşirea de către prescolari,elevi studenti, cursanti a unei conduite ecologice în spiritul protejării sanatatii si a mediului din care fac parte devine o necesitate, depăşind statutul de teorie cunoscută şi transformându-se în practică- una care va conduce la crearea unui mediu sănătos. 

Sa integram conceptul de dezvoltare durabila cu cele 4 componente, dezvoltare economica, sociala de mediu si culturala..si in special dezvoltarea sociala si ecologica prin asigurarea securitatii securitatii umane cu cele 7 componente..securitate economica, sociala, de mediu, comunitara, politica, alimentara in toate domeniile sectoriale. Luând în considerare Strategia UE de dezvoltare durabilă (SDD a UE), 

şapte provocări cheie sunt abordate: 

►Schimbări climatice şi energie curată 

►Transport durabil 

►Consumulşi producţia durabile 

►Conservarea şi gestionarea resurselor naturale 

►Sănătatea publică 

►Incluziunea socială, demografia si migraţia 

►Sărăcia globală şi dezvoltarea durabilă 

Programul Operational PO CU va trebui sa sprijine trecerea la o economie verde, prin intervenţii soft care se concentrează pe formarea 

profesională în domeniile dezvoltării durabile. 

II. Integrarea conceptului de securitate umana in cadrul acestui concept de dezvoltare durabila prin pregatirea curriculumurilor pentru profesii verzi, pentru locuri de munca verzi a generatiilor viitoare, pentru afaceri verzi care sa asigure securitatea fiintei umane, securitatea sociala, economica, medicala, ecologica, comunitara, politica, depăşind statutul de teorie cunoscută şi transformându-se în practică- una care va conduce la crearea uneo abordari integrate a securitatii fiintei umane in care accentul sa fie pus pe preventie. Schimbarea structurală la nivelul sistemului internaţional, precum globalizarea şi sfârşitul Războiului Rece are impact asupra Agendei Securităţii, prin căutarea tuturor tipurilor de ameninţări ignorate legate de securitate în Europa de după Războiul Rece, din punct de vedere feminist: foamete, boli, analfabetism, abuz de persoane şi exploatare, poluare a aerului şi a apei, schimbări climatice şi, în special, şomaj. Astfel conceptul comprehensiv al securităţii reprezintă o mare provocare pentru state şi alte instituţii existente. Acest tip de provocare constă într-o nouă legătură între ameninţările politice, de securitate şi economice care au schimbat capacitatea statului de a percepe şi a răspunde noilor tipuri de provocări şi nevoile pentru acţiune de pe o parte şi în provocarea instituţională legată de competenţa instituţiilor existente pentru acţiune internaţională pe de altă parte şi, în sfârşit, pentru potenţialul de coordonare între state şi alte forţe non-statale (transnaţionale şi subnaţionale). 

Ce înseamnă exact termenul de securitate umană şi de ce este aşa importantă securitatea umană într-un scenariu optimist de integrare. Ce este securitatea umană? «Există două aspecte ale securităţii umane – eliberarea de frică şi eliberarea de lipsuri. Eliberarea de lipsuri nu este cu nimic mai puţin importantă decât eliberarea de frică, deoarece obiectivele acesteia constau în asigurarea supravieţuirii şi demnităţii indivizilor ca fiinţe umane. În raportul asupra dezvoltării UNDP 1994 s-a discutat conceptul de securitate umană şi s-au identificat şapte principale categorii de securitate umană – securitate economică (sau eliberarea de sărăcie); securitatea alimentară (eliberarea de foame); securitatea sănătăţii (eliberarea de boală); securitatea mediului (disponibilitatea apei curate şi a aerului curat, de exemplu); securitatea personală (eliberarea de violenţă, crimă, droguri); securitatea comunităţii (libertatea de a participa la viaţa de familie şi a unui grup etnic) şi securitatea politică (libertatea de exercitare a drepturilor fundamentale ale omului)». 

Acest obiectiv implica abordare integrata a educatiei si formarii prin programe si proiecte multifond integrate in care sa se puna laolalta toate instrumentele financiare existe la nivel international, european si national.Crearea de locuri de munca prin aceste programe si proiecte integrate elimina riscul pregatirii de someri cu inalte diplome. 

Sa se Introduca un venit global european garantat dupa modelul Finlandei, mai nou Italiei si permanentizarea lui in contextul robotizarii si tehnologizarii Europei, care poate sa ofere timp pentru dezvoltare personala, pentru familie pentru dezvoltare comunitara. Acest venit global garantat european finantat de BCE poate fi suplimentat cu venituri din alte activitati lucrative. 

 

 

III.Integrarea conceptului de guvernanta umanista in curiculumul tuturor materiilor, prin care educam viitoarele generatii in spiritul cetateniei active, a democratiei participative pentru capacitarea tinerilor sa se implice in formularea tuturor strategiilor integrate si a politicilor locale, regionale si europene. Democraţia adevărată se caracterizează prin procese orizontale peste un spectru larg de relaţii, în contrast cu democraţiile parlamentare bazate pe ierarhii verticale. 

Propun sa se generalizeze DLRC/Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţi 

iprin 

Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii pentru 

reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (rome şi non 

-rome) cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin 

implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC astfel incat sa se abordeze integrat proiectele trecand de la finantare monofond la finantare multifond. 

Aceasta modalitate de abordare integrata si multifond va asigura actiuni mixte. 

Intervenții care vor fi finanțate prin celelalte PO-uri 

Intervențiile finanțate prin alte programe operaționale, cum ar fi Programul Operațional Regional,Programul Național de Dezvoltare Rurală sau Programul Operațional Competitivitate și PO 

Capacitate Administrativă, ar putea maximiza efectul acțiunilor PO 

CU. O descriere completă a principalelor complementarităților și a sinergiilor între POCapital Uman și alte PO 

Sa integram conceptul de dezvoltare durabila cu cele 4 componente, dezvoltare economica, sociala de mediu si culturala..si in special dezvoltarea sociala si ecologica prin asigurarea securitatii securitatii umane cu cele 7 componente..securitate economica, sociala, de mediu, comunitara, politica, alimentara in toate domeniile sectoriale. Luând în considerare Strategia UE de dezvoltare durabilă (SDD a UE), 

şapte provocări cheie sunt abordate: 

►Schimbări climatice şi energie curată 

►Transport durabil 

►Consumulşi producţia durabile 

►Conservarea şi gestionarea resurselor naturale 

►Sănătatea publică 

►Incluziunea socială, demografia si migraţia 

►Sărăcia globală şi dezvoltarea durabilă 

Programul Operational PO CU 

va trebui sa sprijine trecerea la o economie verde, prin 

intervenţii soft care se concentrează pe formarea 

profesională în domeniile dezvoltării durabile. 

Dau doar cateva exemple de valoare adaugata adusa de integrarea acestui concept. 

1. Joburi verzi in toate sectoarele de activitate, inclusiv in domeniul preventiei in sanatate,prevenirii conflictelor/ mediator pentru prevenirea conflictelor 

2.Afaceri in domeniul protectiei mediului si a sanatatii a site/urilor Natura 2000 prin exploatarea produselor eco care sa aiba pe eticheta specificata calitatea nutritionala 

3. Ecoturism/ ghidarie, turism medical. valorificarea potentialului turistic si medical romanesc si european si punerea in valoare a etno/medicinei 

III, Sa se Introduca un venit global european garantat dupa modelul Finlandei, mai nou Italiei si permanentizarea lui in contextul robotizarii si tehnologizarii Europei, care poate sa ofere timp pentru dezvoltare personala, pentru familie pentru dezvoltare comunitara. Acest venit global garantat european poate fi suplimentat cu venituri din alte activitati lucrative. 

In ansamblu, guvernanţa umanistă accentuează criteriile axate pe oameni, cuantificate ca declin al sărăciei, violenţei şi poluării şi prin aderarea crescândă la drepturile omului şi la practicile constituţionale, în special în raport cu segmentele vulnerabile ale societăţii, ca şi prin abateri axiologice de la conceptele materialiste/consumeriste şi patriarhale la implinire umană. Perspectivele de guvernanţă umanistă pun accentual pe responsabilitatea elitelor şi participarea popoarelor lumii şi reprezentanţilor aleşi direcţi ai acestora. Este necesar să se exploreze sensul guvernanţei umaniste într-o serie de contexte conceptuale şi politice. 

In concluzie misiunea presedintiei Romaniei la Consiliul de Ministri Europa trebuie sa fie promovarea unui model de guvernanţă umană globală pentru securitate umană in egneral si medicala in special prin integrarea conceptului dezvoltare durabilă in toate politciile europene, iar Carta Albă privind Guvernanţa şi Strategia pentru dezvoltare durabilă a UE arată clar semnale ale acestei voinţe politice. Europa are valori umaniste, capacităţi materiale şi instituţii pentru a găsi soluţii la nivel mondial, ca un răspuns soft, feminin la paradoxul democraţiei (răspândirea democraţiei într-un mod foarte nedemocratic) şi dilema securităţii. Întrebarea este cum să faci aceşti actori să lucreze împreună, ţinând cont de interesele lor divergente. Soluţia este să găseşti valorile, care sunt comune tuturor actorilor, cum sunt dezvoltarea umană durabilă, inclusiv pieţe umane şi securitate umană. 

Un salt de la logica orizontală a Stângii şi Dreptei la logica comună verticală a ecologiei, feminismului şi dezvoltării durabile, echitabile şi democratice se desfăşoară deja în discursul teoretic. Dezvoltarea nu se referă la sprijinirea câtorva oameni să se îmbogăţească sau la crearea câtorva industrii protejate fără ţel, de care să beneficieze numai elita ţării, numai bogaţii din mediul urban şi lăsarea sărăcimii din mediul rural în mizeria ei. Dezvoltarea durabilă umană se referă la transformarea societăţilor, îmbunătăţirea vieţii săracilor, dând fiecăruia o şansă la succes şi acces la sistemul de sănătate şi la educaţie. Acest gen de dezvoltare nu va avea loc dacă numai câţiva oameni dictează politicile pe care trebuie să le urmeze o ţară. Asigurarea că se iau decizii democratice înseamnă asigurarea că o gamă largă de economişti, oficiali şi experţi din Ţările Europei Centrale şi de Răsărit sunt implicaţi activ în dezbatere pentru un nou model de guvernanţă umană globală. Mai înseamnă că trebuie să existe o largă participare a societăţii civile dincolo de experţi şi politicieni, astfel încât să se ajungă la democratizarea actualei geo-guvernanţe. 

Aşadar este nevoie de un salt calitativ la nivel de discurs teoretic pentru a se putea trece de la paradigma geopoliticii la paradigma guvernanţei umaniste în procesul de integrare europeană şi mondială bazat pe concepte cum sunt cele prezentate anterior: dezvoltare durabilă, guvernanţă umanistă şi securitate umană. 

Salomeea Romanescu 

Sindicatul Consilierilor pentru afaceri europene 

[ răspunde la această opinie ] 

 

9.1. integrarea propuneri doar pana maine (răspuns la opinia nr. 9 ) 

(mesaj trimis de Salomeea , in data de 03.03.2018, ora 11:51) 

 

1. Pilonul European al drepturilor sociale avand in centru securitatea umana a cetateanului european 

Intarirea identitatii europene prin introducerea aspectului comunitar european in educatie, formare profesionala si ocupare , consecinta cu prioritate maxima a Brexit-ului 

Întrucât, în mod îngrijorător, extremismul pare a căpăta amploare în Europa, sporirea vizibilității numeroaselor beneficii ale Europei în satele, orașele și regiunile noastre este cel mai bun mod de a combate intoleranța, egoismul și forțele de autodistrugere pe care le generează extremismul. 

Extinderea domeniului de aplicare al actualului Fond european de ajustare la globalizare astfel încât acesta să sprijine, de exemplu, strategiile de reconversie ale regiunilor; prin rezervarea unei sume nealocate de finanțare care va fi mobilizată pentru evoluții neprevăzute, prin crearea unui set unic de reguli pentru finanțare sau chiar prin creșterea cofinanțării europene pentru a stimula asumarea responsabilității in domeniul educatíei pentru preventie in sanatate si formarii profesionale in domeniul preventiei in sanatate la nivel european. 

Guvernanta europeana/globala pentru dezvoltare si securitate umana reprezinta element esential pentru o pace structurala pe continenet si in lume in scopul evitarii exit-urilor Europene 

Securitatea individuală nu mai poate fi satisfacută numai prin măsuri militare; este necesară o înţelegere multidimensională. 

Securitate a umană este dificil de realizat în sistemul internaţional existent, dominat în special de state suverane. Un sistem axat pe state nu poate asigura securitatea şi bunăstarea. Statele-naţiuni riscă să-şi piardă suveranitatea externă şi internă. Conform logicii noastre privind securitatea umană, statele-naţiuni trebuie sâ-şi reordoneze priorităţile; problema este: după ce criterii? Acestea ar putea fi: suveranitatea persoanei umane, participarea la luarea deciziilor şi răspunsul la necesităţile umane neîndeplinite. 

I. Integrarea conceptului de dezvoltare durabila in invatamantul de toate gradele si formare profesionala la nivel european in scopul creerii de locuti de munca verzi 

Educatie Verde constituie dezvoltarea conștiinței și a responsabilității elevilor cu privire la importanța protejării mediului înconjurător si implicit a sanatatii lor. Se poate vedea un progres în ceea ce privește educația nonformală, care oferă o altfel de educație prin dobândirea unor cunoștințe noi, a unor aptitudini și abilități noi prin activități interactive, jocuri de rol, de improvizație și dezbateri. În acest context, însuşirea de către prescolari,elevi studenti, cursanti a unei conduite ecologice în spiritul protejării sanatatii si a mediului din care fac parte devine o necesitate, depăşind statutul de teorie cunoscută şi transformându-se în practică- una care va conduce la crearea unui mediu sănătos. 

Sa integram conceptul de dezvoltare durabila cu cele 4 componente, dezvoltare economica, sociala de mediu si culturala..si in special dezvoltarea sociala si ecologica prin asigurarea securitatii securitatii umane cu cele 7 componente..securitate economica, sociala, de mediu, comunitara, politica, alimentara in toate domeniile sectoriale. Luând în considerare Strategia UE de dezvoltare durabilă (SDD a UE), 

şapte provocări cheie sunt abordate: 

►Schimbări climatice şi energie curată 

►Transport durabil 

►Consumulşi producţia durabile 

►Conservarea şi gestionarea resurselor naturale 

►Sănătatea publică 

►Incluziunea socială, demografia si migraţia 

►Sărăcia globală şi dezvoltarea durabilă 

Programul Operational PO CU va trebui sa sprijine trecerea la o economie verde, prin intervenţii soft care se concentrează pe formarea 

profesională în domeniile dezvoltării durabile. 

II. Integrarea conceptului de securitate umana in cadrul acestui concept de dezvoltare durabila prin pregatirea curriculumurilor pentru profesii verzi, pentru locuri de munca verzi a generatiilor viitoare, pentru afaceri verzi care sa asigure securitatea fiintei umane, securitatea sociala, economica, medicala, ecologica, comunitara, politica, depăşind statutul de teorie cunoscută şi transformându-se în practică- una care va conduce la crearea uneo abordari integrate a securitatii fiintei umane in care accentul sa fie pus pe preventie. Schimbarea structurală la nivelul sistemului internaţional, precum globalizarea şi sfârşitul Războiului Rece are impact asupra Agendei Securităţii, prin căutarea tuturor tipurilor de ameninţări ignorate legate de securitate în Europa de după Războiul Rece, din punct de vedere feminist: foamete, boli, analfabetism, abuz de persoane şi exploatare, poluare a aerului şi a apei, schimbări climatice şi, în special, şomaj. Astfel conceptul comprehensiv al securităţii reprezintă o mare provocare pentru state şi alte instituţii existente. Acest tip de provocare constă într-o nouă legătură între ameninţările politice, de securitate şi economice care au schimbat capacitatea statului de a percepe şi a răspunde noilor tipuri de provocări şi nevoile pentru acţiune de pe o parte şi în provocarea instituţională legată de competenţa instituţiilor existente pentru acţiune internaţională pe de altă parte şi, în sfârşit, pentru potenţialul de coordonare între state şi alte forţe non-statale (transnaţionale şi subnaţionale). 

Ce înseamnă exact termenul de securitate umană şi de ce este aşa importantă securitatea umană într-un scenariu optimist de integrare. Ce este securitatea umană? «Există două aspecte ale securităţii umane – eliberarea de frică şi eliberarea de lipsuri. Eliberarea de lipsuri nu este cu nimic mai puţin importantă decât eliberarea de frică, deoarece obiectivele acesteia constau în asigurarea supravieţuirii şi demnităţii indivizilor ca fiinţe umane. În raportul asupra dezvoltării UNDP 1994 s-a discutat conceptul de securitate umană şi s-au identificat şapte principale categorii de securitate umană – securitate economică (sau eliberarea de sărăcie); securitatea alimentară (eliberarea de foame); securitatea sănătăţii (eliberarea de boală); securitatea mediului (disponibilitatea apei curate şi a aerului curat, de exemplu); securitatea personală (eliberarea de violenţă, crimă, droguri); securitatea comunităţii (libertatea de a participa la viaţa de familie şi a unui grup etnic) şi securitatea politică (libertatea de exercitare a drepturilor fundamentale ale omului)». 

Acest obiectiv implica abordare integrata a educatiei si formarii prin programe si proiecte multifond integrate in care sa se puna laolalta toate instrumentele financiare existe la nivel international, european si national.Crearea de locuri de munca prin aceste programe si proiecte integrate elimina riscul pregatirii de someri cu inalte diplome. 

Sa se Introduca un venit global european garantat dupa modelul Finlandei, mai nou Italiei si permanentizarea lui in contextul robotizarii si tehnologizarii Europei, care poate sa ofere timp pentru dezvoltare personala, pentru familie pentru dezvoltare comunitara. Acest venit global garantat european finantat de BCE poate fi suplimentat cu venituri din alte activitati lucrative inovatoare. 

Dau doar cateva exemple de valoare adaugata adusa de integrarea acestui concept. 

1. Job-uri verzi in toate sectoarele de activitate, inclusiv in domeniul preventiei in sanatate,prevenirii conflictelor/ mediator pentru prevenirea conflictelor 

2.Afaceri in domeniul protectiei mediului si a sanatatii a site/urilor Natura 2000 prin exploatarea produselor eco care sa aiba pe eticheta specificata calitatea nutritionala 

3. Ecoturism/ ghidarie, turism medical. valorificarea potentialului turistic si medical romanesc si european si punerea in valoare a etno/medicinei 

 

III.Integrarea conceptului de guvernanta umanista in curiculumul tuturor materiilor, prin care educam viitoarele generatii in spiritul cetateniei active, a democratiei participative pentru capacitarea tinerilor sa se implice in formularea tuturor strategiilor integrate si a politicilor locale, regionale si europene. Democraţia adevărată se caracterizează prin procese orizontale peste un spectru larg de relaţii, în contrast cu democraţiile parlamentare bazate pe ierarhii verticale. 

Propun sa se generalizeze DLRC/Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţi 

iprin 

Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunităţii pentru 

reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (rome şi non 

-rome) cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii roma, prin 

implementarea de măsuri/ operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC astfel incat sa se abordeze integrat proiectele trecand de la finantare monofond la finantare multifond. 

Aceasta modalitate de abordare integrata si multifond va asigura actiuni mixte. 

Intervenții care vor fi finanțate prin celelalte PO-uri 

Intervențiile finanțate prin alte programe operaționale, cum ar fi Programul Operațional Regional,Programul Național de Dezvoltare Rurală sau Programul Operațional Competitivitate și PO 

Capacitate Administrativă, ar putea maximiza efectul acțiunilor PO 

CU. O descriere completă a principalelor complementarităților și a sinergiilor între POCapital Uman și alte PO 

 

 

In ansamblu, guvernanţa umanistă accentuează criteriile axate pe oameni, cuantificate ca declin al sărăciei, violenţei şi poluării şi prin aderarea crescândă la drepturile omului şi la practicile constituţionale, în special în raport cu segmentele vulnerabile ale societăţii, ca şi prin abateri axiologice de la conceptele materialiste/consumeriste şi patriarhale la implinire umană. Perspectivele de guvernanţă umanistă pun accentual pe responsabilitatea elitelor şi participarea popoarelor lumii şi reprezentanţilor aleşi direcţi ai acestora. Este necesar să se exploreze sensul guvernanţei umaniste într-o serie de contexte conceptuale şi politice. 

In concluzie misiunea presedintiei Romaniei la Consiliul de Ministri Europa trebuie sa fie promovarea unui model de guvernanţă umană globală pentru securitate umană in egneral si medicala in special prin integrarea conceptului dezvoltare durabilă in toate politciile europene, iar Carta Albă privind Guvernanţa şi Strategia pentru dezvoltare durabilă a UE arată clar semnale ale acestei voinţe politice. Europa are valori umaniste, capacităţi materiale şi instituţii pentru a găsi soluţii la nivel mondial, ca un răspuns soft, feminin la paradoxul democraţiei (răspândirea democraţiei într-un mod foarte nedemocratic) şi dilema securităţii. Întrebarea este cum să faci aceşti actori să lucreze împreună, ţinând cont de interesele lor divergente. Soluţia este să găseşti valorile, care sunt comune tuturor actorilor, cum sunt dezvoltarea umană durabilă, inclusiv pieţe umane şi securitate umană. 

Un salt de la logica orizontală a Stângii şi Dreptei la logica comună verticală a ecologiei, feminismului şi dezvoltării durabile, echitabile şi democratice se desfăşoară deja în discursul teoretic. Dezvoltarea nu se referă la sprijinirea câtorva oameni să se îmbogăţească sau la crearea câtorva industrii protejate fără ţel, de care să beneficieze numai elita ţării, numai bogaţii din mediul urban şi lăsarea sărăcimii din mediul rural în mizeria ei. Dezvoltarea durabilă umană se referă la transformarea societăţilor, îmbunătăţirea vieţii săracilor, dând fiecăruia o şansă la succes şi acces la sistemul de sănătate şi la educaţie. Acest gen de dezvoltare nu va avea loc dacă numai câţiva oameni dictează politicile pe care trebuie să le urmeze o ţară. Asigurarea că se iau decizii democratice înseamnă asigurarea că o gamă largă de economişti, oficiali şi experţi din Ţările Europei Centrale şi de Răsărit sunt implicaţi activ în dezbatere pentru un nou model de guvernanţă umană globală. Mai înseamnă că trebuie să existe o largă participare a societăţii civile dincolo de experţi şi politicieni, astfel încât să se ajungă la democratizarea actualei geo-guvernanţe. 

Aşadar este nevoie de un salt calitativ la nivel de discurs teoretic pentru a se putea trece de la paradigma geopoliticii la paradigma guvernanţei umaniste în procesul de integrare europeană şi mondială bazat pe concepte cum sunt cele prezentate anterior: dezvoltare durabilă, guvernanţă umanistă şi securitate umană. 

Salomeea Romanescu

Sindicatul Consilierilor pentru afaceri europene 

Articole din aceeaşi secţiune

Editorial

Cornel CodiţăTunelul timpului16
19 apr. Cornel Codiţă


Cornel CodiţăULTIMA ORĂ9
17 apr. Cornel Codiţă


Cătălin AvramescuIarna iluziilor noastre
16 apr. Cătălin Avramescu


TURCIA: Achiziţionarea sistemului anti-rachetă din Rusia nu ar trebui să ducă la sancţiuni din partea SUA
15 apr. L.A.


Cristian Pîrvulescu Politica, ce blestem! 2
15 apr. Cristian Pîrvulescu


Cornel CodiţăCe Europă ne dorim, pentru care Europă votăm33
12 apr. Cornel Codiţă


Cornel CodiţăDelirul distrugerii4
10 apr. Cornel Codiţă


Cătălin AvramescuUn referendum inutil
09 apr. Cătălin Avramescu


Cristian Pîrvulescu Viitorul anterior 5
08 apr. Cristian Pîrvulescu


Cornel CodiţăVorba leneşului15
05 apr. Cornel Codiţă

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2019.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.