Riscurile pecuniare ale căsătoriei în 2012

14 mar. 2012 Consultanţă juridică
Av. COLTUC MARIUS VICENTIU, Fondator Casa de avocatura Coltuc

Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Civil, soţii sau viitorii soţi vor avea la dispoziţie 3 variante de regim matrimonial: comunitatea legală, separaţia de bunuri sau comunitatea convenţională. Însă convenţiile cu privire la bunuri vor putea fi modificate oricând.

Soţul nevinovat, care suferă un prejudiciu moral prin desfacerea căsătoriei, va putea cere soţului vinovat să îl despăgubească. Pe lângă aceasta, în anumite condiţii, poate să-i mai ceară vinovatului şi o prestaţie compensatorie, constând în sume globale sau o rentă pe viaţă. Inclusiv logodnicul nevinovat are dreptul la despăgubiri.

Noul cod civil are o viziune complet diferită faţă de cel anterior în ceea ce priveşte regimul bunurilor dobândite de soţi în timpul căsătoriei. Acest regim se alege de către soţi, însă nu rămâne bătut în cuie, ci se poate schimba oricând şi ori de câte ori doresc.

Alegerea unui alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale (care era şi până acum) se face prin încheierea unei convenţii matrimoniale în faţa notarului.

Partajul în timpul căsătoriei

În actualul cod civil, partajul în timpul căsătoriei nu este admisibil decât pentru motive temeinice. Legea nu specifică în ce constau aceste motive, astfel încât asemenea partaje erau posibile în foarte puţine situaţii, cum ar fi cazul separaţiei în fapt, când unul din soţi întreţine relaţii de concubinaj şi deţine o parte din bunurile comune.

Potrivit noului cod civil, partajul în timpul regimului comunităţii de bunuri e posibil oricând, fără a trebui motivat. Bunurile comune pot fi împărţite, în tot sau în parte, prin act încheiat în formă autentică notarială, în caz de bună învoială, ori pe cale judecătorească, în caz de neînţelegere. Partajul poate fi total sau doar cu privire la anumite lucruri. Bunurile atribuite fiecărui soţ prin partaj devin bunuri proprii, iar bunurile neîmpărţite rămân bunuri comune.

Despăgubiri pentru soţul nevinovat

Articolul 388 din noul cod civil prevede dreptul soţului nevinovat la despăgubiri de la cel vinovat. "Soţul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soţului vinovat să îl despăgubească". Legea nu face distincţie dacă este vorba de un prejudiciu material sau moral, astfel încât se aplică în ambele situaţii.

Despăgubiri şi pentru logodnici

Nici în cazul logodnei, partea vinovată nu scapă de despăgubiri.

Noul cod civil spune expres la art 269 că "Partea care rupe logodna în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum şi pentru orice alte prejudicii cauzate".

Nu merge nici să încerci să-l provoci pe celălalt să rupă logodna pentru a scăpa de despăgubiri pentru că, la alin. 2, legea spune că "Partea care, în mod culpabil, l-a determinat pe celălalt să rupă logodna poate fi obligată la despăgubiri".

În definiţia codului civil, "Logodna este promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria. Încheierea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi şi poate fi dovedită cu orice mijloc de probă". Cu alte cuvinte, este vorba de orice concubinaj.


Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Consultanţă juridică

LEGISLAŢIEPrincipalii paşi pentru înfiinţarea unui ONG
23 ian. MIHAELA ISPAS-PETRESCU, SENIOR ASSOCIATE PELIFILIP ŞI CODRINA SIMIONESCU, ASSOCIATE PELIFILIP


LEGISLAŢIEImpactul GDPR în serviciile de sănătate
19 dec. 2018 Vlad Irimia, Senior Associate Voicu&Filipescu


GHEORGHE PIPEREA:"Scopul Legii Dării în plată - pervertit de nenumărate excepţii de neconstituţionalitate"
20 nov. 2018 Emilia Olescu


CONSULTANŢĂ"Achiziţia unui business aduce riscul neprevăzutului, dar şi farmecul începuturilor de drum"1
31 oct. 2018


LEGISLAŢIETrecerea sectorului de gaze de la un regim reglementat la concurenţă nu este un proces facil1
24 oct. 2018


PELIFILIP, DESPRE NOILE MODIFICĂRI PE LEGEA INSOLVENŢEI:Neonorarea cererilor de plată a creanţelor curente, posibil să ducă debitoarea în faliment2
11 oct. 2018 RĂZVAN IONESCU, senior associate PeliFilip şi LOREDANA CRISTEA, associate PeliFilip


Contractul de credit, un renumit contract nenumit3
04 oct. 2018 Gheorghe Piperea


LEGISLAŢIEO reglementare problematică: Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară
31 aug. 2018 CAMELIA IANŢUC, ASSOCIATE PELIFILIP


UPDATE / CONFERINŢA "CODUL INSOLVENŢEI", EDIŢIA A II-AAlin Antochi, Ministerul Justiţiei: "Avem reacţii pozitive din aplicarea Codului Insolvenţei"2
31 mar. 2015


Este oare legislaţia penală incidentă în procedura insolvenţei?
11 feb. 2015 Av. Nicoleta Grigorescu, Casa de Avocatură Deleanu&Grigorescu

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2019.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.