Ziarul Bursa pe mobil
 
 
Rezultate modeste și la examenele profesorilor
27.04.2017 - Cultură
O.D.

Promovabilitatea la examenle importante nu este cu mult mai bună la profesori în comparație cu elevii. Dacă la simularea problelor scrise ale Evaluării Naționale și examenului de Bacalaureat s-au obținut rezultate modeste (51,47 dintre elevii de clasa a 8-a au avut medii peste 5 și 38,23 dintre cei de clasa a 12-a au obținut medii peste 6), aflăm că procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 8) înregistrat de candidații care au susținut proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar este de 63,71%.

Potrivit informațiilor oferite de Ministerul Educației, din totalul de 5.235 de candidați evaluați la proba scrisă, 3.335 de candidați au obținut medii între 8 și 10, promovând examenul: " Conform metodologiei de organizare și desfășurare a examenului, media la examenul de definitivare este constituită din nota la proba scrisă (70%), nota pentru portofoliul profesional personal (10%) și notele obținute la inspecțiile de specialitate (20%). Candidații care au obținut medii peste 8 dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. În ceea ce privește tranșele de medii, situația la nivel național este următoarea: medii sub 7 - 907 (17,33%), medii între 7 și 7,99 - 993 (18,97%), medii între 8 și 10 - 3.335 (63,71%). 6 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar 10 lucrări au fost anulate în centrele de evaluare. Ponderea mediilor între 8 și 10 atinge procente de peste 70% în județele Bistrița-Năsăud (76,9%), Botoșani (70,9%), Gorj (70,6%), Mureș (70,2%) și în municipiul București (73,7%). Valori sub 50% apar în județele Caraș-Severin (49,2%) și Călărași (45,7%). (...) Validarea rezultatelor examenului prin ordin de ministru are ca termen-limită data de 22 mai. Reamintim că în urma unor măsuri legislative operate în 2016, o persoană poate susține proba scrisă de cel mult trei ori fără a plăti taxă. Ulterior, susținerea examenului va fi condiționată de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educației Naționale. De asemenea, persoanele care nu au promovat se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar."

Examenul certifică faptul că un cadru didactic debutant dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice. După cum se poate observa aproape 40% dintre debutanți nu sunt încă pregătiți pentru această carieră.

inapoi  
 
 
AnunutBursa.ro