Ziarul Bursa pe mobil
 
 
GUVERNUL A APROBAT NORMELE DE APLICARE A LEGII PRIVIND INSOLVENȚA PERSOANELOR FIZICE:
Planul de rambursare a datoriilor va ține cont de nivelul de trai rezonabil și de nevoile de locuit ale debitorului
09.06.2017 - Macroeconomie
Andrei Stan

Planul de rambursare a datoriilor va ține cont de nivelul de trai rezonabil și de nevoile de locuit ale debitorului

* ACTUALIZARE 16:40 Ana Birchall: "Odată cu adoptarea normelor metodologice, Legea insolvenței persoanelor fizice devine un sprijin real pentru românii aflați în necaz financiar"

Deputatul Ana Birchall, inițiatoarea Legii insolvenței persoanelor fizice, a declarat că, prin adoptarea Hotărârii de Guvern de aprobare a normelor metodologice, persoanele aflate în necaz financiar au acces la o procedură legală care le oferă șansa de a se redresa financiar.

Ana Birchal a precizat, într-un comunicat trimis Redacției: "Decizia de astăzi a Guvernului este salutară, în acord cu așteptările zecilor de mii de români care vor avea acum un instrument legal, care le va oferi protecție debitorilor bună credință, aflați în necaz financiar. Legea insolvenței persoanelor fizice vine în sprijinul românilor care nu vor mai sta cu frica în sân că își pot pierde agoniseala de o viață sau că pot fi executați silit. Legea prevede ca orice cetățean aflat în incapacitate de plată a datoriilor, nu din vina sa, să își poată reeșalona obligațiile de plată pe baza unui plan de redresare financiară, pe o perioadă de cinci ani, ce poate fi prelungită cu alte 12 luni".

Deputatul a adăugat: "Din păcate, termenele de intrare în vigoare au fost prorogate, fără să fie oferite explicații clare, prelungindu-se astfel incertitudinile și nesiguranța românilor aflați în impas financiar. Legea insolvenței persoanelor fizice oferă o alternativă viabilă și modernă la impasul financiar în care se află foarte mulți români care, nu din vina lor, au ajuns să acumuleze datorii".

Legea insolvenței persoanelor fizice a fost inițiată de Ana Birchall în martie 2014 și adoptată în Parlament pe 20 mai 2015. Intrarea în vigoare a legii a fost prorogată în mai multe rânduri, fiind invocate întârzieri în elaborarea normelor metodologice de către instituțiile care aveau atribuții în acest sens.

Legea prevede ca orice cetățean aflat în incapacitate de plată a datoriilor, nu din vina sa, să își poată reeșalona obligațiile de plată pe baza unui plan de redresare financiară, pe o perioadă de cinci ani, ce poate fi prelungită cu 12 luni. Potrivit legii, debitorul poate solicita începerea procedurii de insolvență dacă este în incapacitate de a-și achita datoriile în decurs de 90 de zile de la data scadentă a acestora. Astfel, cei care își declară insolvența sunt protejați de executarea silită și orice astfel de procedură aflată în curs de desfășurare se suspendă pe durata insolvenței. De asemenea, nu se vor acumula dobânzi penalizatoare, penalități sau alte tipuri de costuri suplimentare la datoriile existente la data deschiderii procedurii.

(S.A.)

-------------

Guvernul a aprobat astăzi, printr-o Hotărâre, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, prin care sunt stabilite modalitatea de desfășurare a ședințelor de conciliere, modul de comunicare cu debitorul și creditorii, tipurile de onorarii pentru administratorul procedurii și lichidator, precum și cuantumul minim și maxim al acestor onorarii, informează un comunicat al Executivului.

Deschiderea procedurii de insolvență se va face pe baza unei cereri pe care debitorul persoană fizică o poate depune personal sau prin poștă, cu confirmare de primire sau pe e-mail cu semnătură electronică certificată, la comisia de insolvență la nivel teritorial din județul în care își are domiciliul sau reședința de cel puțin 6 luni. În termen de 5 zile de la data primirii cererii, va avea loc o ședință de ascultare a debitorului. Dacă debitorul este persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, ascultarea va avea loc cu asigurarea unui interpret în limbaj mimicogestual, precizează Guvernul.

Administratorul procedurii verifică creanțele, în baza informațiilor transmise atât de creditori, cât și de debitori. Creanțele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate într-un tabel preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naționale la data deschiderii procedurii insolvenței, exceptând cazurile în care legislația specială cuprinde prevederi diferite.

Planul de rambursare prezentat de administratorul procedurii de insolvență trebuie să fie fezabil și să țină cont de perspectivele reale de redresare și circumstanțele aplicabile debitorului, a decis Executivul.

În acest sens, normele metodologice aprobate de Guvern detaliază reperele la care comisia de insolvență la nivel central se va raporta pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil și pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor și familiilor acestora, în situația insolvenței persoanelor fizice.

Astfel, Executivul precizează că se va ține cont de:

- valoarea coșului minim lunar de consum, stabilit în baza informațiilor primite de la Institutul Național de Statistică și/sau Institutul pentru Calitatea Vieții;

- particularități de ordin financiar, structura pieței forței de muncă;

- valoarea minimă a cheltuielilor profesionale și/sau de școlarizare;

- prețul utilităților, al alimentelor și al produselor de bază;

- componența și structura familiei debitorului, ținând cont și de persoanele aflate în întreținerea debitorului și a celor cu care conviețuiesc;

- existența unor situații speciale de sănătate, integritate fizică, dizabilități în cazul debitorului ori al persoanelor aflate în întreținere sau cu care conviețuiesc;

- cheltuielile minime legate de funcționarea și întreținerea unui vehicul indispensabil;

- cheltuielile minime necesare pentru creșterea, îngrijirea și educarea copilului aflat în întreținerea debitorului, raportat la vârsta copilului;

- exigențele minimale ale unei locuințe convenabile pentru debitor și persoanele aflate în întreținerea sa sau cu care conviețuiește.

Planul de rambursare astfel elaborat este transmis comisiei de insolvență de către administratorul procedurii, pentru a fi evaluată fezabilitatea lui, în termen de 15 zile.

Actul normativ stabilește, totodată, că ședințele de conciliere între creditor și debitor trebuie să servească exclusiv intereselor legitime ale părților și că niciuna dintre părți nu poate impune celeilalte părți o soluție, potrivit sursei citate.

inapoi  
 
 
AnunutBursa.ro