Ziarul Bursa pe mobil
 
 
DEȘI PRIVEȘTE CU ÎNGRIJORARE EVOLUȚIA INDUSTRIEI METALURGICE
"24 Ianuarie" Ploiești intenționează mărirea afacerilor cu 15-20%, anul viitor
28.11.2012 - Piaţa de Capital
ARISTICĂ BRÂNZAN

"24 Ianuarie" Ploiești intenționează mărirea afacerilor cu 15-20%, anul viitor

Înființată în urmă cu nouă decenii (anul 1922), sub denumirea de "Macazul", societatea "24 Ianuarie" S.A. Ploiești activează în cadrul industriei constructoare de mașini, în cursul primelor nouă luni din acest an realizând o producție fizică de 1978 tone utilaje și componente mecano-sudate pentru industria metalurgică, industria energetică, industria chimică, petrochimică și a cimentului, construcții metalice diverse, componente mașini terasiere, batiuri pentru mașini unelte, respectiv 89.100 bucăți butoaie metalice cu capacități cuprinse între 50 și 216 litri, utilizate pentru depozitarea și transportul produselor chimice, petrochimice, vopsele, lacuri etc., produse certificate conform normelor ADR și UE. În prezent, societatea ploieșteană are un capital social de 1.220.635 lei, împărțit în 488.254 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei, principalii săi acționari fiind UZINSIDER S.A. București (74,77%) și SIF Muntenia S.A. București (14,63%). Deține în proprietate terenuri în suprafață de 75.780 mp și importante capacități de producție (Secția Prelucrări mecanice, 2.800 mp; Secția UTM2, 4.000 mp; Secția UMT1, 5.300 mp; Secția Debitare-Forjă, 3.200 mp, Secția Butoaie, capacitate 1000 buc / 8 ore, Atelier Sculărie etc.), în cursul acestei luni des-fășurându-și activitatea cu 335 salariați.
  *  Interviu cu domnul Ion Maistru, director general al societății "24 Ianuarie" Ploiești

Reporter: Cum comentați evoluția activității companiei pe care o conduceți în acest an?

Ion Maistru: Pentru acest an, prin BVC ne-am propus un buget superior anilor 2010 și 2011, rezultatele obținute pe primele nouă luni fiind o cifră de afaceri în valoare de 25.612 mii lei, mai mare cu 5,86% față de cea bugetată și cu 44,53% față de cea realizată în aceeași perioa-dă a anului trecut, 25.572 mii lei producție vândută, 23.713 mii lei venituri totale, 22.940 mii lei cheltuieli totale, 773 mii lei profit brut, producțiile fizice realizate la principalele produse fiind de 1978 tone utilaje și 5500 bucăți butoaie.

Reporter: Ce destinație au produsele realizate în cadrul companiei?

Ion Maistru: Cea mai mare parte din producția de utilaje și părți componente merge la export, butoaiele metalice fiind livrate numai pe piața internă. Exportul de produse al societății noastre a înregistrat creșteri de la un an la altul, în anul 2010 reprezentând 64,9% din volumul producției de utilaje, (1.152 tone, 10.673.102 lei), în anul 2011 77,5% (1.673 tone, 18.974.012 lei), iar pe primele nouă luni din acest an 92,1% (1.870 tone, 21.835.101 lei), principalii noștri parteneri externi fiind firme din țările UE, precum Germania, Italia, Franța, Austria, Belgia.

Reporter: Care este ponderea principalelor grupe de produse în totalul cifrei de afaceri?

Ion Maistru: În cadrul cifrei de afaceri, producția de utilaje reprezintă 97%, iar cea de butoaie metalice 3%.

Reporter: Ce investiții s-au făcut la "24 Ianuarie" Ploiești în ultima perioadă pentru modernizarea dotării tehnice și extinderea gamei de produse fabricate?

Ion Maistru: În anii 2010 și 2011, în vederea realizării de produse noi și creșterea productivității muncii au fost realizate investiții în sumă de 601.000 euro, fiind achiziționate o instalație automată de aplicare a tablei și profilelor pe ambele fețe simultan, instalație de debitat cu plasmă, instalații de sudat în mediu protector, sisteme de măsurare și alinierea cu laser, abkant, compresoare și diverse alte echipamente. În acest an, a fost aprobat proiectul "Creșterea competitivității SC "24 Ianuarie" S.A. Ploiești prin optimizarea fluxurilor tehnologice și alinierea la cerințele de mediu impuse de Comunitatea Europeană", proiect finanțat din fonduri europene prin PO Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară A1, Operațiunea D1.1. În data de 27.06.2012 a fost semnat contractul cu MECMA A.M., valoarea proiectului fiind de 11.302.329 lei, din care valoarea rambursabilă este de 4.186.547 lei.

Prin acest proiect sunt achiziționate mașini unelte de ultimă generație, instalații de sudură sub strat de flux, instalații de sudură MIG-MAG, instalație de debit oxigaz, aparat RX, aparat ultrasonic stație sablare, cabină de vopsire, mij-loace de transport uzinale. Prin realizarea acestui proiect, firma noas-tră va mări numărul de angajați până la 350-370, iar producția va trebui să crească cu cel puțin 30-35% față de anul 2011.

Reporter: Cum comentați evoluția pieței interne pe segmentul dumneavoatră de activitate?

Ion Maistru: Trebuie să menționăm faptul că, în lipsa unei politici coerente a investițiilor în industrie practic comenzile pentru intern sunt la un nivel foarte scăzut, motiv pentru care am orientat producția firmei numai pentru export, unde avem clienți tradiționali și unde, deoarece doar calitatea și respectarea termenelor de livrare sînt factori care fac diferențierea, putem să fim analizați obiectiv și să obținem contracte. Deși se cere la nivel macro creșterea productivității și a competitivității economice, aproape nimeni nu prezintă nicio modalitate de încurajare a producției interne industriale prin politici economice coerente, stabile și predictibile pe termen mediu și lung.

Revenind la societatea noastră, privim îngrijorați evoluția industriei metalurgice și a celei producătoare de mașini, deoarece în lipsa unor producători interni de produse laminate și de mașini se va ajunge în mod cert la o monopolizare a pieței de material, cu toate efectele negative ale acestui fenomen.

Cu toate acestea, în final, pentru anul viitor intenționăm mărirea productivității și a cifrei de afaceri cu 15-20% și menținerea acestui trend și pentru anii viitori printr-o politică de marketing agresiv și o politică a calității axate pe satisfacerea cerințelor clientului.

Reporter: Vă mulțumesc.

[ document atașat " rezultate financiare, evolutia actiunilor" - click aici ]   


inapoi  
 
 
AnunutBursa.ro