Ziarul Bursa pe mobil
 
 
MAI supune dezbaterii publice majorarea salarială pentru angajații chemați la serviciu în timpul liber
14.06.2017 - Politică
Cristina Radu

MAI supune dezbaterii publice majorarea salarială pentru angajații chemați la serviciu în timpul liber

Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul Ordinului ministrului vizând condițiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului în vederea asigurării continuității îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu. Supunerea se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, transmite Ministerul într-un anunț de presă.

Ordinul ministrului propune reglementarea condițiilor de acordare a majorării, a formulei de determinare a dreptului salarial și a modalității de plată, conform News.ro. Totodată, ordinul stabilește documentele necesare pentru acordarea majorării și structurile din cadrul unităților care se ocupă de întocmirea acestora.

MAI precizează în referatul de specialitate alăturat textului ordinului: "personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din cadrul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, beneficiază pentru această perioadă de o majorare de 40% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție, acordată în conformitate cu prevederile legale în vigoare".

Textul ordinului indică: "majorarea se acordă personalului MAI dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: există o planificare a personalului să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice și se asigură încadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul fiecărui ordonator de credite".

Majorări salariale vor fi acordate pentru "intervenția în mediul rural efectuată de personalul din cadrul secțiilor de poliție rurală, polițiilor comunale și posturilor de poliție comunală, la sesizările Sistemului Unic Național pentru Apeluri de Urgență și alte evenimente semnalate când nu se poate asigura îndeplinirea atribuțiilor specifice în program de lucru în ture sau schimburi" și pentru "cercetarea la fața locului efectuată de către personalul M.A.I. din structurile de poliție judiciară și de criminalistică, când nu se poate asigura îndeplinirea atribuțiilor specifice în program de lucru în ture sau schimburi".

Documentul arată: "Pentru punerea în aplicare a acestor dispoziții legale, în vederea elaborării proiectului de ordin anterior menționat, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost organizate ședințe de lucru cu reprezentanții inspectoratelor generale similare. Astfel, pentru elaborarea proiectului de ordin, au fost centralizate tipurile de activități care pot face obiectul măsurii de asigurare a continuității îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu".

inapoi  
 
 
AnunutBursa.ro