SIF Banat - Crişana răspunde cererilor SIF Oltenia 17

14 iun. 21:08 Piaţa de Capital
Andrei Iacomi
SIF Banat - Crişana răspunde cererilor SIF Oltenia

SIF1 nu s-a constituit parte civilă în dosarul Bîlteanu - Lakis deoarece, auditorul independent contractat de societate, nu a constatat un prejudiciu pentru SIF Banat - Crişana în urma încheierii tranzacţiilor cu acţiuni Azuga Turism 

SIF Imobiliare a câştigat 5,99 milioane de euro din vânzarea participaţiei de 50% deţinută la SIFI TM Agro, cu 62,3% mai mult decât aportul iniţial şi împrumuturile acordate societăţii

Ne-am adresat ASF pentru a analiza tranzacţiile cu acţiunile SIFI din perspectiva abuzului de piaţă

SIF Banat - Crişana (SIF1) nu s-a constituit parte civilă în dosarul Bîlteanu - Lakis deoarece, auditorul independent contractat de societate pentru această speţă, nu a constatat un prejudiciu pentru SIF1 în urma încheierii tranzacţiilor cu acţiuni Azuga Turism, se arată în materialul informativ pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) SIF1 ce va avea loc în data de 20 iunie 2019 şi care a fost convocată la cererea unui grup format în jurul SIF Oltenia.

În documentul SIF1 se menţionează că analiza a fost coordonată de o echipa de avocaţi din cadrul SCA David şi Baias, pentru aspectele juridice ale tranzacţiei, iar pentru cele de natură financiară, de către consultanţii financiari din cadrul Pricewaterhouse Coopers, auditorul independent realizând un studiu în detaliu atât a tranzacţiei privind achiziţia pachetului de acţiuni, cât şi a subscrierii de către SIF Banat-Crişana a acţiunilor nou emise în cadrul majorării capitalului social al Azuga Turism.

"În ceea ce priveşte achiziţia pachetului de acţiuni de 96,8% din capitalul social al Azuga Turism de către SIF Banat-Crişana, au fost analizate valorile estimate în cadrul evaluării Azuga Turism de către SIF Banat-Crişana, respectiv de către experţii desemnaţi în cauza penală de către organele penale, respectiv de către părţile din acest dosar. Raportul auditorului a statuat că, în condiţiile în care, în estimarea de valoare realizată de expertul desemnat în cauza penală nu sunt prezentate şi justificate două elemente cheie (valoarea EBITDA previzionată şi nivelul investiţiilor considerate pentru o instalaţie nouă, cu dată certă de construcţie), nu se poate concluziona că tranzacţia efectuată, bazată pe valoarea estimată în studiul investiţional realizat de către SIF Banat-Crişana, ar fi condus la un prejudiciu", se arată în raportul SIF1.

Legat de participarea SIF Banat-Crişana la operaţiunea de majorare a capitalului social al Azuga Turism, SIF 1 menţionează că raportul auditorului a concluzionat că subscrierea acţiunilor s-a făcut la valoarea nominală, în condiţii favorabile, preţul per acţiune fiind mult mai mic decât valorile de piaţă/investiţie estimate de experţii evaluatori.

În perioada 2017 - aprilie 2019, SIF Banat-Crişana sau alte persoane afiliate grupului SIF Imobiliare Plc sau SIF1 nu au efectuat tranzacţii cu acţiuni SIFI

O altă solicitare a SIF Oltenia pentru adunarea acţionarilor SIF Banat - Crişana din 20 iunie prevede prezentarea de către SIF1 a unei informări complete legată de tranzacţiile de vânzare de societăţi sau pachete de acţiuni efectuate de către societăţile la care SIF1 deţine pachetul majoritar, respectiv SIF Hoteluri SA (CAOR), SIF Imobiliare Plc (SIFI) şi Administrare Imobiliare SA, pentru perioada 2017 - 30 aprilie 2019.

SIF Banat - Crişana răspunde că, în intervalul menţionat, SIF Imobiliare Plc a vândut participaţia de 50% deţinută la SIFI TM Agro, plus creanţe deţinute împotriva acesteia, pentru suma de 15,6 milioane de euro.

SIF Imobiliare, entitate de tip holding, a fost înfiinţată în 2013, prin încorporarea a 18 companii cu activităţi din domeniul imobiliar din portofoliul SIF1, având sediul în Nicosia, Cipru.

"Decizia de înfiinţare a companiei în Cipru a avut la bază inexistenţa unei legi care reglementează activitatea de tip holding în România şi un studiu realizat special pentru acest proiect de un consultant de renume, referitor la selectarea unei jurisdicţii favorabile pentru holding", se arată în materialul prezentat de SIF1.

Companiile aduse la capitalul SIF Imobiliare Plc de către acţionarul majoritar, SIF Banat-Crişana, sunt: Agrorent SA Arad, Comalim SA Arad (MALI), Administrare Imobiliare SA Bucureşti, Legume Fructe SA Oradea (LEOR), Vest Metal SA Oradea, Arta Culinară SA Cluj Napoca (ARCU), Bistriţa SA Cluj-Napoca, Comat Cluj SA Cluj-Napoca (CACU), Comcereal Cluj SA Turda (COCL), Complex Laboratoare SA Cluj-Napoca, Napotex SA Cluj-Napoca (NTEX), Agmonia SA OţeluRoşu, Central SA Petroşani, Cora SA Hunedoara, M.C.B. SA Baia Mare, Soiza SA Sighetu Marmaţiei, Uniteh SA Timişoara (UNIT) şi Urban SA Lugoj.

În anul 2014, pentru efectuarea de noi investiţii, imobiliare SIF Imobiliare Plc a participat la constituirea a trei noi societăţi comerciale: două firme cu obiect de activitate închirieri de spaţii comerciale - SIFI B One SA (99,9%) şi SIFI BH Retail SA (99,9%) şi una în domeniul agricol - SIFI TM Agro (50%).

Referitor la vânzarea participaţiei de 50% deţinută la SIFI TM Agro, plus creanţe deţinute împotriva acesteia pentru suma de 15,6 milioane de euro, SIF Banat - Crişana menţionează: "SIF Imobiliare Plc a investit în SIFI TM Agro un aport la capitalul social în valoare de 45.000 lei (echivalent a 10.854 euro la data aportului) şi a acordat împrumuturi, totalizând cu dobânzile aferente în sold la data tranzacţiei, suma de 9,6 milioane de euro şi a încasat din tranzacţie 15,6 milioane euro, rezultând un câştig de 5,99 milioane de euro, respectiv de 62,3%".

În privinţa tranzacţiilor cu titlurile SIFI la preţul de 220 lei/acţiune, SIF Banat - Crişana arată că, ţinând cont de frecvenţa foarte redusă a tranzacţiilor şi a volumului foarte mic, cu variaţii foarte mari ale cotaţiilor, ceea ce conduce la supraevaluări ale companiei SIF Imobiliare Plc în activul SIF1, este evident că acestea au aptitudinea de a da semnale false în piaţă, existând riscul inducerii în eroare atât a investitorilor în acţiunile SIFI, cât şi a investitorilor în acţiunile emise de SIF Banat-Crişana.

"Precizăm că, în perioada 2017 - aprilie 2019, SIF Banat-Crişana sau alte persoane afiliate grupului SIF Imobiliare Plc sau SIF Banat-Crişana nu au efectuat tranzacţii cu acţiuni SIFI", se menţionează în raportul SIF1, în care se adaugă: "Chiar şi în lipsa unei pieţe lichide pentru acţiunile SIF Imobiliare, apreciem că tranzacţiile din piaţă în ultima perioadă nu pot fi considerate în mod normal şi rezonabil că ar avea o justificare legitimă din punct de vedere comercial, motiv pentru care, SIF Banat-Crişana a solicitat Autorităţii de Supraveghere Financiară să analizeze tranzacţiile cu titlul SIFI şi din perspectiva unor posibile încălcări ale art. 120 din Legea 24/2017 privind emitenţii şi operaţiuni de piaţă şi ale art. 12 din Regulamentul UE nr 596/2014 privind abuzul de piaţă".

Despre celelalte două entităţi pe care le controlează, SIF1 a precizat că, în perioada perioada 2017 - 30 aprilie 2019, SIF Hoteluri SA a efectuat vânzări de 14.938 lei, suma fiind dată de înstrăinarea a două autovehicule integral amortizate, iar preţul de vânzare reprezintă în totalitatea profit, în timp ce vânzările Administrare Imobiliare SA au fost de 29.013 lei, constând în înstrăinarea unui mijloc fix parţial amortizat, pentru care s-a înregistrat o pierdere de 5.513 lei.

Sub aspectul veniturilor din dividendele colectate de cele cinci SIF-uri, în trei din ultimii patru ani, SIF1 a avut cele mai mari venituri, excepţie fiind anul 2016

În plus, pe ordinea de zi a adunării SIF Banat-Crişana se află şi solicitarea prezentării unei informări legate de pierderile sau beneficiile rezultate din plasamentele realizate de SIF1 din 2017 până la data de 30 aprilie 2019.

Societatea de investiţii a arătat că, de la începutul lui 2017 şi până la finalul lui martie acestui an, a efectuat plasamente totale, în lei şi valută, în valoare de 515,81 milioane de lei, iar valoarea justă (inclusiv valoarea încasată pe parcurs din activele cedate în intervalul analizat) la 31 martie 2019 a acestor plasamente (inclusiv beneficiile asociate acestora: dividende, dobânzi, sume distribuite de către fondurile de investiţii către participanţi) a fost de 551,41 milioane de lei.

În intervalul 2017 - 31 martie 2019, SIF Banat - Crişana a efectuat vânzări de instrumente financiare (acţiuni, obligaţiuni) respectiv răscumpărări (unităţi de fond) în sumă totală de 402,86 milioane de lei.

Potrivit raportului, în ultimii trei ani, principala sursa de venituri pentru SIF Banat-Crişana o reprezintă dividendele colectate de la societăţilor din portofoliu.

"Privind în ansamblu sectorul fondurilor de investiţii cotate la Bursa de Valori Bucureşti, sub aspectul veniturilor din dividendele colectate de cele cinci SIF-uri, în trei din ultimii patru ani, SIF1 a avut cele mai mari venituri din dividende, excepţie fiind anul 2016 când SIF2 a fost pe primul loc, iar SIF1 pe locul secund", se arată în materialul prezentat de societatea de investiţii financiare.

Practic, în 2015, SIF1 a încasat dividende în sumă de 34,1 milioane lei, pentru ca în 2016, 2017 şi 2018 societatea să beneficieze de dividende de 101,6 milioane lei, 81,4 milioane lei şi 110,2 milioane lei.

Pe lângă acestea, în AGEA SIF1 din data de 20 iunie, acţionarii vor mai avea pe masă propunerea distriburii de dividende în sumă de 77,62 milioane lei din profitul anului 2016, ce au fost repartizate la capitolul "Alte rezerve", dar şi revocarea actualei conduceri a societăţii, reprezentată de Bogdan Drăgoi şi Radu Răzvan Străuţ.

La rândul său, SIF Banat - Crişana împreună cu SIF Muntenia, acţionari ai SIF Oltenia, au cerut convocarea acţionarilor SIF5 pentru a-l demite pe Tudor Ciurezu, precum şi alţi trei administratori, din funcţiile de conducere ale societăţii de investiţii financiare cu sediul în Craiova.


Opinia cititorului: 17
1.   rentabilitate la cimitir
mesaj trimis de Oana Zavoranu în data de 14.06.2019, 22:00

Dragos baiat frumos, inaty si inteligent, tu mai ai toate elementele consitutive ale actului tau constitional corporal??????????????

Cu raspunsul asta  

cred ca te-ai dezintegrat. 

De ce????????? 

Decat la SIFI TM AGRO mai bine la mimne la cimitirul privat 

Decat cu Lakis mai bine cu Pepe 

Decat asa, scula de libanez, mai bine altfel

1.1.   PWC auditeaza zoombies (răspuns la opinia nr. 1)
mesaj trimis de The Brute în data de 14.06.2019, 22:15

daca n a fost in stare sa observe la BCR ca actionarul principal e mort din 2015 si el apare si in raportul anual 2017 unde e problema ca la SIF1 sa nu observe inadvertente:-) Daca onorariul corespunde prestatiei efectuate totul este in ordine

2.   Serios...
mesaj trimis de MA în data de 15.06.2019, 00:09

Haideti sa nu-i luam cu huo si sa-i scuipam prin gard ca nu se face! RE: parte civila/parte vatamata proces Lakis-Bilteanu: consecinta faptei penale de natura economica este prejudiciul material. Cuantificarea acestuia este esentiala in aprecierea proportionalitatii pedepsei. Organul de cercetare penala a constatat intrunirea elementelor constitutive ale infractiunii, recte existenta unui prejudiciu, acesta conferind SIF calitatea de parte vatamata. Acordul de recunoastere presupune si admiterea prejudiciului. Ceea ce stingaci ne explica autorii comunicatului este ca prejudiciul a fost compensat. Creantele, ca si daunele sau beneficiile, trebuie sa fie certe. Daca SIF a acoperit prejudiciul dintr-un cistig, trebuie explicat cum s-a inchis contabil acel prejudiciu. Inteleg ca SIF a avut din suma de operatiuni un profit. Trebuie constatat daca acesta este licit. Poate fi necuvenit. Poate SIF datoreaza o suma oarecare lui Lakis si lui Bilteanu. Nu s-a inchis artificiul tanda pe manda, ei afirma. Daca nu exista prejudiciu, David, Baias, Price, Waterhouse, Cooper, Tom, Jerry, Stan, Bran etc trebuiau sa informeze instrumentatorul rechizitoriului, sa decline formal calitatea de parte vatamata si sa arate ca presupusa fapta descrisa de CP nu a avut consecinte juridice. Asta pe scurt. La Boston nu se invata? Ca de Monrovia nu mai intreb...

2.1.   RE: ailanta engenerie... (răspuns la opinia nr. 2)
mesaj trimis de MA în data de 15.06.2019, 00:17

De ce era musai nevoie de un holding si de ce exploatarea avea nevoie de aceasta forma de organizare a intreprinderii? Despre evaluarile unor active si despre manevrele tehnice contabile nu ma pronunt pentru ca nu am suficiente date... Dar... "societatea sa beneficieze de dividende" este o exprimare care, in context, m-a facut sa zimbesc. Jocul cu amortizarile si evaluarile il iau deocamdata de bun dar promit o analiza foarte riguroasa. Nu-s contabil dar ma fac daca trebuie...

2.2.   Si nu ma pot abtine... (răspuns la opinia nr. 2.1)
mesaj trimis de MA în data de 15.06.2019, 00:44

Ma scirbeste ascunsul dupa sigle, dupa nume mari, ca si cind astea ar da masura competentei unor parveniti mioritici care se ghemuiesc in spatele lor... "Big Four", "Price", "David si Baias"... Avocatii mari pierd tot pe bani multi... Cu Baias&David am avut neplacerea sa ma regasesc in aceeasi tabara in 2005, Dragne vs Whirlpool, la sectia a viii-a, conflicte de munca, un caz banal dar cu miza mare. BD lucrau pentru Dragne, Stoica and Stoica pentru Whirlpool. Jale. Daca nu-i capaceam eu pe nesimtitii cu 6 simturi si nu mergeam cu Dancu la Valerica sa ne intelegem amiabil, se alegea praful... Big Four? Sa va zic ce le zice E&Y la Aaylex care-s supraindatorati si cu un pas in faliment si habar n-au? De PWC nu zic nimic ca-mi sint simpatici niste juniori de-acolo... Dar as putea zice.

2.3.   simpatia nu tine loc de corectitudine (răspuns la opinia nr. 2.2)
mesaj trimis de The Brute în data de 15.06.2019, 13:48

si eu m am jucat cu galetusa in nisip cu un partener PWC, persoana profesionala pana in varful parului, insa ce mizerie au facut la BCR colegii lui e de natura exact a lui Tom si Jery. Siti cine e seful consiliului de supraveghere Erste? Fostul sef adjunct pe Europa al P. WC. Stiti cine scrie din 2014 ca situatiile financiare ale subsidiarelor Eeste nu au fost inca aprobate de consiliul de supraveghere? Institul financiar care a intrecut ca capitalizare Deutsche Bank si are cel mai longeviv CEO. Pentru o imghetata cu ciocolata cine stie cum se numeste firma care din 2011 a facut apel si la teleportare pentru imbunatatirea rezultatelor la nivel de concern:-)

2.4.   Cum se numeste? (răspuns la opinia nr. 2.3)
mesaj trimis de MA în data de 15.06.2019, 14:16

Nu e clar? Big Four!

2.5.   Big Balls (răspuns la opinia nr. 2.4)
mesaj trimis de The Brute în data de 15.06.2019, 14:53

ar trebui sa fie la cate artificii au intrebuintat. Oricum inghetata va sunt dator, trebuie doar sa alegeti unde foriti sa o savurati

3.   fără titlu
mesaj trimis de anonim în data de 15.06.2019, 01:05

Gasca asta, grupul asta de infractori, sunt de o nesimtire fara limite! De-abia astept sa-l vad pe Dragoi in boxa!

4.   fără titlu
mesaj trimis de anonim în data de 15.06.2019, 08:48

Cumpararea acțiunilor Azuga nu are pur si simplu scop economic. Inculpații din dosar au recunoscut că scopul a fost sa obtina bani pentru a cumpăra acțiuni SIF 1 si astfel sa isi constituie majoritate in aga contra acționarilor minoritari.asa ca nu vine nici stan nicci bran sa ne spuna ca nu a fost prejudiciu. Pur si simplu societății i s a băgat pe gât un hotel care nu are nicio valoare economică.iar evaluarea TM este rizibila. Oameni buni, domnule Drăgoi, cum ati sel ectată taman o firmă libaneza , o împrumutați cu 9 milioane sînii lăsați cadou mii de hectare de teren si a,te apărători? De ce nu ati pro atât invers, sa le cumpărați pachetul de acțiuni libanezilor si apoi sa vindeți afacerea la pretul corect. Acele tabelase colorate expuse publicului sunt o minune a tehnicii si științei, trolii au muncit mult la ele dar nu conving pe nimeni. Ce faceti i holdingul acela este un prăpăd si asta va va duce la un loc liniștit foarte, foarte curând.najibu s a rugat 2 ani de procurori sa i recunoasca faptele voi nu veti avea norocul asta.

4.1.   Poftim o varianta de prejudiciu (răspuns la opinia nr. 4)
mesaj trimis de un actionar curios în data de 15.06.2019, 11:19

Foarte corect. Actiunile SIF1 cumparate via SC AZUGA FRATELLI SRL inmatriculata in 07.06.2012, care isi schimba denumirea in FRATELLI INVEST SRL, si in data de 10.04.2013 in TORCH INVEST SA. sunt parcate in continuare, sub sechestru la TORCH INVEST. Specialistii astia de la BIG 4 nu aveau EBIDTA???? Nu trebuiau sa-l previzioneze ci doar sa-l calculeze, caci nu-i asa din 2013 pana in 2018 performanta constructiilor si instalatiilor lui AZUGA TURISM le poate vedea oricine pe site-ul mfinante.ro. Curios din fire le-am facut treaba si mi-a iesit abia in 2017 si 2018 un EBIDTA de 1.5 milioane lei. Inmultit cu 10 ar fin iesit o valoare de 15 milioane lei nu 29 milioane cat a dat SIF1 in 2013 pe acel pachet. Na un prejudiciu, de 14 milione lei, actualizat la 2019 da ceva banuti dle Dragoi.

4.2.   fără titlu (răspuns la opinia nr. 4.1)
mesaj trimis de Mic actionar în data de 15.06.2019, 15:42

Problema e ca exact TORCH si celelalte acareturi ale lu Lakis vir vota împotriva dividendului, împotriva recuperării prejudiciului etc. Si uite asa arata bursa noastră , ca vai de ea. Iar ASF veghează dar nu investighează ...

5.   fără titlu
mesaj trimis de actionar mic în data de 15.06.2019, 09:13

Aha, deci afacerea Azuga a fost un succes fantastic pentru SIF 1 dar nu stiam noi. Acum am aflat. Si asa se explica de ce najib si oamenii lui conduc societatile sif elor. Oamenii sunt buni manageri. Iliuta Remus la Avicola, Mihailov Sergiu la CI CO, BUCUR , el insusi lakis Vrancart, el insusi balteanu Biofarm si Vrancart Oamenii sunt priceputi si NU vedem noi bine ce lucruri marete fac. Daca intrebam de ce Vrancart cumpara energie de la romenergo o sa raspundeti la fel. Pentru ca e cel mai ieftin si cel mai curat curent electric:)) nu pentru ca mihailov si iliuta sunt oamenii din romenergo. NUUU nicio legatura si nicio inechitate. Daca intrebam cu cat a cumparat Vrancart rom paper si de ce se duc bani acolo o sa primim un sir nesfarsit de tabele si grafice atat de colorate cat sa uitam care era intrebarea.

6.   fără titlu
mesaj trimis de anonim în data de 15.06.2019, 09:46

Curios, de cand a devenit SIF 1 banca de serviciu pentru afacerile libanezilor , vreun fermier românaș nu a găsit Dl Drăgoi sa ajute? afacerea e ciudata , chiar avea Maria Trading de împrumut ? Ceva bănișori de spălat ?

6.1.   fără titlu (răspuns la opinia nr. 6)
mesaj trimis de anonim în data de 15.06.2019, 11:02

Asa ca o pata de culoare Maria Trading a cumparat pachetul de actiuni si creanta lui SIFI, cu bani imprumutati de la Libra Bank, garantand creditul cu 2900 ha de teren din patrimoniul lui SIFI TM AGRO, evident cu acceptul administratorului ADMINISTRARE IMOBILIARE,

7.   Lasa ca
mesaj trimis de Dl. Dan în data de 15.06.2019, 16:51

Se ridica pragul si vine Elliot sa faca curat mai ceva ca la FP

7.1.   Prag ridicat (răspuns la opinia nr. 7)
mesaj trimis de Omul cu speranțe în data de 15.06.2019, 19:33

Ar fi frumooosss....

Articole din aceeaşi secţiune

Piaţa de Capital

Activele nete ale fondurilor deschise locale au crescut cu 1,7%, în luna septembrie
22 oct.


Conseq Investment Management deţine 6,25% din Purcari
22 oct. Andrei Iacomi


Administratorii Electrica au aprobat prospectul pentru majorarea capitalului companiei
22 oct. Andrei Iacomi


ÎN CONCORDANŢĂ CU STRATEGIA DE EXTINDEREMedLife a cumpărat Spitalul Lotus din Ploieşti
22 oct. Andrei Iacomi


BVBLichiditate de 26 milioane de lei într-o zi cu aprecieri uşoare
22 oct. Mihai Gongoroi


Indicii BVB au închis în teritoriu pozitiv
21 oct. D.B.


BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI:Piaţa SPOT a gazelor naturale a înregistrat cel mai redus preţ al ultimelor 6 luni
21 oct. M.A.I.


ÎN ŞEDINŢA DE ASTĂZI:Administratorii Electrica au aprobat prospectul pentru majorarea capitalului companiei
21 oct. Andrei Iacomi


LA MIJLOCUL ŞEDINŢEI:Lichiditate de 20,1 milioane de lei pe BVB
21 oct. D.D.


Indicii BVB au deschis în creştere
21 oct. A.I.

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2019.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.