GAMBLING / RAPORT CURTEA DE CONTURI PENTRU ANUL 2016:

Loteria Română să clarifice situaţia investiţiilor în curs de execuţie

06 mar. 2018 Companii
C.P.

Curtea de Conturi (CC) a constatat, în activitatea Loteriei Române pe anul 2016, unele deficienţe în reflectarea operaţiunilor economice în evidenţa contabilă, sintetică sau analitică, potrivit raportului anual al instituţiei de control. Astfel, din verificarea realităţii şi exactităţii creanţelor entităţii s-a constatat că nu s-a organizat evidenţa contabilă analitică şi în funcţie de termenul de încasare, astfel încât să poată fi asigurată obţinerea de informaţii detaliate referitoare atât la prescrierea sumelor de încasat, cât şi la structura creanţelor pe fiecare debit. Evidenţa contabilă organizată de entitate cuprinde doar informaţii referitoare la creanţele restante pe fiecare debit în parte, conform CC.

În cazul creanţelor incerte sau în litigiu, Curtea de Conturi a constatat că acestea nu au fost înregistrate distinct în contabilitate în contul "Clienţi incerţi sau în litigiu" sau în conturi analitice ale conturilor de creanţe, pentru alte creanţe decât clienţii, ceea ce nu oferă o imagine clară a situaţiei litigiilor înregistrate la nivelul companiei, ce au ca obiect neîncasarea de facturi, comisioane sau penalităţi de întârziere şi creanţe incerte/în litigiu.

De asemenea, prejudiciul constatat şi stabilit de către Curtea de Conturi a României prin Decizia nr. 3/2011, nerecuperat şi pentru care nu au fost stabiliţi debitorii, nu a fost evidenţiat şi înregistrat în contul în afara bilanţului "Active contingente", concomitent cu stingerea creanţei motivată de prescriere.

Curtea de Conturi susţine că s-au menţinut în cont datorii mai vechi de trei ani, provenind în principal din: garanţii materiale reţinute gestionarilor, care nu au fost ridicate de către aceştia la plecarea din companie; comisioane datorate, dar nefacturate de către mandatar; datorii neachitate către Intralot SA, reprezentând contravaloarea ratelor aferente echipamentelor de pariuri în cotă fixă, neacoperite din cota procentuală cuvenită creditorilor (28.554 mii lei); datorii neachitate de către Intralot SA, reprezentând contravaloarea a 98 de antene VSAT, conform notificărilor de cesiune de creanţă de la Lotrom către Intralot SA (493 mii lei); garanţii de bună execuţie.

Curtea de Conturi a recomandat Loteriei Române să dispună măsurile legale pentru clarificarea situaţiei investiţiilor în curs de execuţie evidenţiate în soldul contului "Investiţii corporale în curs de execuţie", sub aspectul oportunităţii şi necesităţii investiţiilor demarate, continuarea, sistarea sau valorificarea lor.

Conducerea Loteriei trebuie să analizeze circumstanţele şi să decidă cauzele care au condus la abandonarea, sistarea unor investiţii aprobate şi dacă există responsabilităţi, acestea trebuie stabilite.

Curtea de Conturi a recomandat şi organizarea evidenţei contabile privind creanţele şi datoriile companiei Loteria Română, astfel încât situaţiile financiare să reflecte realitatea, dar şi încasarea creanţelor după efectuarea unei analize complete a cauzelor care au generat menţinerea acestora în sold şi demararea procedurilor de recuperare, în cazul celor neachitate la termen, conform prevederilor legale.

De asemenea, Loteria trebuie să elaboreze procedurile operaţionale cu privire la urmărirea şi încasarea creanţelor, urmărirea şi achitarea datoriilor, cu stabilirea concretă a persoanelor implicate.

Citeşte şi

Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Companii

SUPLIMENT IC&T"Serviciile 5G pot oferi companiilor o alternativă de conectivitate, fără cabluri, la viteze foarte mari"
07 mai.


SUPLIMENT IC&T"Un atac cibernetic care să priveze accesul la comunicarea online ar putea fi devastator şi chiar letal"
07 mai.


SUPLIMENT IC&T"România are, deja, mulţi experţi recunoscuţi în securitate cibernetică"
07 mai.


SUPLIMENT IC&T"Pandemia a dezvăluit două probleme majore - una de infrastructură şi una de competenţe"
07 mai.


SUPLIMENT IC&T / PESTE 82,75 MILIOANE EUROCifra de afaceri din 2020 - cea mai mare din istoria companiei Allview
07 mai.


SUPLIMENT IC&TIT&C a fost sectorul cu cel mai mare ritm de creştere, în 2020
07 mai.


SUPLIMENT IC&T"Privim pandemia ca pe un catalizator pentru o transformare digitală masivă şi ireversibilă în toate ariile"
07 mai.


SUPLIMENT IC&T"România are în continuare nevoie de educaţie şi suport pentru a reuşi să adopte transformarea digitală"
07 mai.


SUPLIMENT IC&T / MAGUAY:"Problema cronică a pieţei IT şi a digitalizării în România este că nu plecăm de la interesul beneficiarilor reali"
07 mai.


SUPLIMENT IC&T"Avem o penetrare excelentă a internetului în urban şi în mediul rural obişnuit"
07 mai.

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2021.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.