DECIZIE IMPORTANTĂ PENTRU ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN:

Banii pentru trecerea la economia verde vor putea fi folosiţi şi în proiectele de gaze naturale

17 sep. Fonduri Europene
M.G.
Banii pentru trecerea la economia verde vor putea fi folosiţi şi în proiectele de gaze naturale

Parlamentul European a votat ieri un amendament crucial legat de modul în care România poate folosi banii europeni din Fondul pentru tranziţie justă, adică bugetul special dedicat modernizării industriei poluatoare în vederea aplicării politicii ecologiste Green Deal, scrie g4media.ro.

Un amendament iniţiat de mai mulţi europarlamentari români din grupul Renew Europe prevede că aceşti bani vor putea fi folosiţi şi pentru finanţarea unor proiecte bazate pe gazele naturale în regiunile care se bazează acum pe extracţia de cărbune. Or, pentru România este esenţial ca în regiunile miniere precum Valea Jiului sau judeţul Gorj tranziţia de la industria minieră la una mai verde să poată fi realizată inclusiv prin investiţii în sectoare energetice mai puţin poluatoare, precum gazele naturale.

În plus, potrivit sursei citate, Parlamentul European a votat şi creşterea sumei alocate României, de la alocarea iniţială propusă de Comisia Europeană de 1,7 miliarde de euro la 3,5 miliarde de euro.

Pentru România, unul dintre marile obiective este să convingă UE să accepte gazul ca soluţie de tranziţie către atingerea obiectivelor cuprinse în Green Deal. Altfel spus, să accepte utilizarea fondurilor europene pentru investiţii în tehnologizarea centralelor care produc energie pe bază de cărbune sau petrol şi adaptarea lor la gaz.

"Amendamentul Ghinea - Botoş - Knotek, prin care am obţinut includerea proiectele de gaz între cele eligibile pentru finanţare, ca alternativă de tranziţie de la cărbune la economia verde, e un avantaj major pentru România, o tranziţie ecologică prin reducerea emisiilor la mai puţin de jumătate din valorile actuale. Am luptat pentru acest amendament şi faptul că azi avem un vot final favorabil este o veste excelentă pentru regiunile afectate, dependente de cărbune, care vor avea astfel o tranziţie mai realistă, mai blândă şi impactul socio-economic va fi atenuat", arată europarlamentarul Cristian Ghinea (Renew Europe) într-un comunicat de presă.

Reamintim că România, alături de alte state UE, va primi de la UE granturi nerambursabile pentru susţinerea zonelor monoindustriale care vor fi afectate de trecerea la o economie nepoluantă (Green Deal).

Fondul pentru tranziţie echitabilă este un instrument creat de Comisia Europeană pentru a atenua impactul economic şi social al Green Deal ("Pactul ecologic"), politica prin care Comisia von der Leyen vrea să transforme UE până în 2050 într-o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon.

Banii nu sunt garantaţi pentru statele membre, ci trebuie câştigaţi pe proiecte clare şi viabile adresate zonelor afectate de tranziţia la o economie "verde".

În cazul României, având în vedere existenţa unor regiuni mono-industriale şi carbonifer intensive, sunt necesare fonduri semnificative pentru a susţine costurile importante, în special cele sociale, care vor apărarea ca urmare a tranziţiei către o economie neutră climatic.

Ca să atingă ţinta zero emisii de carbon în 2050, Europa îşi propune să investească în economiile statelor membre circa 1000 de miliarde de euro. Va fi însă nevoie de o perioadă de tranzitie, altfel şocul asupra economiilor va fi mult prea mare. În consecinţă, Comisia Europeană propune un aşa numit Mecanism pentru o tranziţie echitabilă.

În plus, amendamentele Renew Europe au dus la introducerea în categoria de proiecte finanţabile a investiţiilor în infrastructura ecologică, mobilitate, transport, investiţiile în proiecte de combatere a sărăciei energetice, în special în locuinţe sociale, şi de promovare a eficienţei energetice, potrivit unui comunicat.

Parlamentul European va începe acum negocierile (numite "trialog" în jargonul UE) cu Consiliul UE şi Comisia Europeană, care au propus versiuni diferite ale legislaţiei care guvernează Fondul pentru o tranziţie justă, dar şi ale bugetelor alocate statelor afectate de Green Deal. Consiliul UE (care reuneşte statele membre) are poziţia cea mai inflexibilă în această chestiune şi aici va fi piatra de încercare pentru adoptarea unei decizii finale.

Cum arată amendamentul votat de Parlamentul European:

Prin derogare de la articolul 5 paragraful 1 litera (d) din prezentul regulament, pentru regiunile care se bazează în mare măsură pe extracţia şi arderea cărbunelui, a lignitului, a şisturilor bituminoase sau a turbei, Comisia poate aproba planuri teritoriale pentru o tranziţie justă care includ investiţii în activităţi legate de gazele naturale, cu condiţia ca aceste activităţi să fie considerate sustenabile din punctul de vedere al mediului în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. .../2020 [Regulamentul privind taxonomia] şi să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:

(a) să fie utilizate ca tehnologie de tranziţie pentru înlocuirea cărbunelui, a lignitului, a turbei sau a şisturilor bituminoase;

(b) să se încadreze în limitele disponibilităţii durabile sau să fie compatibile cu utilizarea hidrogenului curat, a biogazului şi a biometanului;

(c) să contribuie la obiectivele de mediu ale Uniunii privind atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea, prin accelerarea eliminării complete a cărbunelui, lignitului, turbei sau a şisturilor bituminoase;

(d) să permită reduceri semnificative ale emisiilor de gaze cu efect de seră şi ale poluării atmosferice şi să asigure creşterea eficienţei energetice;

(e) să contribuie la combaterea sărăciei energetice;

(f) să nu împiedice dezvoltarea surselor regenerabile de energie în teritoriile în cauză şi să fie compatibile şi în sinergie cu o utilizare viitoare a surselor regenerabile de energie.

În cazuri justificate în mod corespunzător, Comisia poate, de asemenea, să aprobe investiţiile în activităţi neeligibile, în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. .../2020 [Regulamentul privind taxonomia], dacă acestea îndeplinesc toate celelalte condiţii prevăzute la primul subparagraf de la prezentul paragraf, iar statul membru în cauză este în măsură să justifice, în planul teritorial pentru o tranziţie justă, necesitatea de a sprijini aceste activităţi şi să demonstreze coerenţa acestor activităţi cu obiectivele şi legislaţia Uniunii în domeniul energiei şi al climei, precum şi cu planul său naţional privind energia şi clima.


Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Fonduri Europene

Parlamentul European , închis temporar din cauza numărului mare de infectări cu covid3
29 oct. A.P.


VIDEO:Absorbţia fondurilor europene trebuie intensificată2
23 oct. G.M.


VIDECONFERINŢA BURSA "FONDURILE EUROPENE" / DUMITRU NANCU, FNGCIMM:"Prin Noua Casă s-au acordat credite în valoare de 154 milioane lei, într-o singură lună"
21 oct. Mihai Gongoroi


VIDECONFERINŢA BURSA "FONDURILE EUROPENE" / RAMONA IVAN, PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU FONDURI EUROPENE DIN ARB:"Este uşor să accesezi fonduri nerambursabile, dar mult mai complicat să le implementezi corect"
21 oct. A.V.


VIDECONFERINŢA BURSA "FONDURILE EUROPENE" / RADU ONOFREI, PREŞEDINTELE ACRAFE:"Nu a fost dialog şi consultare reală a pieţei cu privire la programul de redresare economică"
21 oct. G.M.


VIDECONFERINŢA BURSA "FONDURILE EUROPENE" / ŞTEFAN JICOL, SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI:"SGG are în implementare 16 proiecte finanţate prin fonduri UE, în valoare de peste 40 milioane euro"
21 oct. Emilia Olescu


VIDECONFERINŢA BURSA "FONDURILE EUROPENE" / LASZLO BORBELY, CONSILIER DE STAT LA CANCELARIA PREMIERULUI:"Autorităţile europene lucrează la un nou concept de implementare a Agendei 2030"
21 oct. E.O.


VIDECONFERINŢA BURSA "FONDURILE EUROPENE" / TĂNASE STAMULE, CONSILIER DE STAT ÎN CADRUL CANCELARIEI PRIM-MINISTRULUI"Vrem să dezvoltăm produse de stimulare a creditării şi să legăm cât mai mult companiile de sistemul bancar"
21 oct. A.T.


VIDECONFERINŢA BURSA "FONDURILE EUROPENE" / CORINA CREŢU, EUROPARLAMENTAR:"Este foarte important să ne concentrăm pe absorbţia fondurilor europene"
21 oct. Alina Vasiescu


VIDECONFERINŢA BURSA "FONDURILE EUROPENE" / ANDREI BACIU, SECRETAR DE STAT MINISTERUL SĂNĂTĂŢII:"Alocarea fondurilor europene din această perioadă ne permite să facem paşi reali în domeniul sănătăţii"
21 oct. A.T.

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2020.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.