SUPLIMENTUL TABAC / REPREZENTANŢII ANAF:

"Un punct procentual de contrabandă înseamnă pierderi la buget de 35-40 milioane euro/an"

23 sep. 2019 Companii
"Un punct procentual de contrabandă înseamnă pierderi la buget de 35-40 milioane euro/an"

ANAF: Diferenţa de preţ - factor important în introducerea ilicită a ţigaretelor în ţara noastră 

Reporter: Cum a evoluat fenomenul evaziunii fiscale în domeniul tutunului, în ultimul an?

ANAF: Din analizele realizate la nivelul autorităţii vamale şi/sau alte studii privind "piaţa neagră" a ţigaretelor şi produselor din tutun (efectuate de Poliţia Româ­nă, Poliţia de Frontieră sau alte companii private, de exemplu studiul Novel Research sau KPMG) rezultă un nivel de aproximativ 15% al contrabandei cu astfel de produse introduse ilicit pe piaţa din Româ­nia. Acest nivel este unul relativ stabil în perioada anilor 2015-2018, în luna mai 2019, înregistrându-se cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, de 14,9% din consumul total, conform studiului Novel Research.

Ţigaretele "illicit whites" sunt, şi în semestru întâi 2019 ca şi în anul 2018, principalele produse confiscate de autoritatea vamală, pe lângă alte ţigarete produse în Moldova sau Ucraina.

Zonele cele mai afectate de contrabandă sunt cele din nordul României, la frontiera cu Republica Moldova şi Ucraina. Cantităţi mari de ţigarete (mai mult de 70% din totalul reţinerilor autorităţilor din România) au fost înregistrate la frontiera verde cu Republica Moldova şi Ucraina.

De asemenea, s-a constatat că nu toate ţigaretele care intră ilegal pe teritoriul Româ­niei sunt destinate consumului intern, o parte importantă dintre aces­tea ajungând în statele vest-europene, acolo unde profitabilitatea contrabandiştilor poate ajunge şi la 100%, în special datorită preţului mai mare/pachet (un pachet achiziţionat legal în Franţa sau UK costă 8,8 euro sau 7,8 euro, comparativ cu preţurile din Moldova, de 0,80 euro/pachet sau din Ucraina - 0,90 euro/pachet). Diferenţa de preţ rămâne un factor important în introducerea ilicită a ţigaretelor pe teritoriul României.

O nouă modalitate de operare fost identificată la începutul acestui an, când func­ţionari vamali împreună cu ofiţeri din cadrul IGPR au identificat şi destructurat o reţea de contrabandişti care expediau ţigarete produse sau introduse ilegal în Româ­nia din alte ţări terţe, utilizând curieratul rapid către persoane din alte state membre UE.

Reporter: La cât se ridică evaziunea fis­cală din domeniul tutunului?

ANAF: În funcţie de consumul estimat şi de valoarea accizelor, în urma calculelor realizate a reieşit că un punct procentual de contrabandă reprezintă pierderi la bugetul de stat de aproximativ 35-40 milioane de euro/an. În anul 2018 faţă de 2017, pierderea totală a fost diminuată cu aproximativ 18 milioane euro.

Reporter: Ce cantităţi de ţigarete au fost confiscate de ANAF în acest an?

ANAF: Echipele de supraveghere şi control vamal de la nivel central, regional şi local au confiscat, în primul semes­tru al anului 2019, un număr de 25.284.426 de ţigarete, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, când au fost confiscate 11.534.990 de ţigarete.

Reporter: Ce măsuri de combatere a contrabandei cu ţigări şi a evaziunii fiscale în domeniu au fost luate în acest an?

ANAF: Ca urmare a propunerilor Direc­ţiei Generale a Vămilor, la începutul acestui an a fost aprobată Strategia naţională a autorităţii vamale pentru prevenirea şi combaterea traficului ilicit cu ţigarete şi produse din tutun 2019-2021 de către conducerea Ministerului Finanţelor Publice. Prin acest document au fost stabilite direcţii strategice de acţiune pe linia prevenirii şi combaterii traficului ilicit cu produse din tutun şi planul de acţiune pentru combaterea traficului ilegal cu produse din tutun în perioada 2019-2021.

Direcţiile strategice de acţiune sunt următoarele:

✓ Menţinerea unui nivel înalt de conformare a comerţului licit cu produse din tutun;

✓ Întărirea capacităţii administrative a Direcţiei Generale a Vămilor, a direcţiilor regionale vamale şi a birourilor vamale;

✓ Eficientizarea activităţilor structurilor vamale şi asigurarea unor controale eficiente şi transparente;

✓ Dezvoltarea colaborării interins­tituţionale şi cu mediul de afaceri;

✓ Sancţionarea cazurilor identificate de încălcare a legislaţiei specifice;

✓ Reducerea cererii de produse din tutun provenind din contrabandă.

Unul dintre obiectivele principale ale autorităţii vamale din România rămâne prevenirea şi combaterea traficului ilicit cu ţigarete şi produse din tutun. În acest sens, putem evidenţia următoarele:

✓ funcţionarii vamali de la nivelul birourilor vamale, împreună cu cei din cadrul echipelor mobile sau echipelor canine acţionează conform Ordinului comun al Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Afacerilor Interne privind unele măsuri de prevenire şi combatere a faptelor de fraudă vamală şi fiscală; sunt derulate actiuni specifice de control împreună cu echipe ale Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală în comun cu poliţişti din cadrul IGPF şi IGPR.

✓ echipele mobile şi echipele canine des­făşoară acţiuni specifice de supraveghere şi control vamal atât în punc­tele de trecere a frontierei, cât şi în trafic;

✓ administraţia vamală participă la acţiuni comune de tip JCO (Joint Customs Operations), în scopul combaterii contrabandei cu produse din tutun, organizate de EUBAM, OLAF, EUROPOL la nivelul Uniunii Europene sau la nivel internaţional, organizate de WCO(Organizatia Mondiala a Vamilor);

✓ o atenţie deosebită se acordă acţiunilor de prevenire a traficului ilicit, adminis­traţia vamală participând la campanii de interes public derulate în parteneriat cu marii producători de tutun (de exemplu, British American Tobacco sau Japan Tobacco International).

În prezent, în parteneriat cu producătorul BAT se defăşoară o campanie naţională de informare publică sub denumirea "Stop contrabanda" cu privire la efectele contrabandei asupra societăţii şi la riscurile la care se expun persoanele implicate în aces­te activităţi;

✓ pentru echipele mobile, în anul 2019 a fost achiziţionat echipament de control prin accesarea fondurilor acordate prin Programul Hercule III (2014-2020), un program finanţat de Comisia Europeană-OLAF cu scopul de a promova activităţi care să protejeze interesele financiare ale Uniunii Europene;

✓ administraţia vamală este implicată în implementarea sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun, sistem introdus la nivelul Uniunii Europene, începând cu data de 20 mai 2019, cu scopul de a combate evaziunea fiscală pe piaţa europeană. Conform legislaţiei europene, Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE (1), în special articolul 15 alineatul (11) şi Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea şi operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun, "toa­te pachetele unitare de produse din tutun trebuie să fie marcate cu un identificator unic (IU) pentru ca circulaţia acestora să fie înregistrată. Acest fapt va permite ca astfel de produse să fie urmărite şi trasate pe întreg teritoriul Uniunii".

Subliniem faptul că Regulamentul UE 574/2018 al Comisiei prevede că "Ţigaretele şi tutunul de rulat fabricate în Uniune sau importate în Uniune înainte de 20 mai 2019 şi care nu sunt marcate prin IU la nivel unitar în conformitate cu articolul 6 pot să rămână în liberă circulaţie până la 20 mai 2020". De asemenea, "Produsele din tutun, cu excepţia ţigaretelor şi a tutunului de rulat, fabricate în Uniune sau importate în Uniune înainte de 20 mai 2024 şi care nu sunt marcate prin IU la nivel unitar în conformitate cu articolul 6 pot să rămână în liberă circulaţie până la 20 mai 2026". Ca urmare a controalelor efectuate de echipele de supraveghere şi control vamal, în prima jumătate a anului 2019 au fost constatate 470 fapte contravenţionale, sanc­ţionate conform legislatiei în vigoare cu amenzi în cuantum de 2.250.510 lei şi 30 fapte infracţionale pentru care au fost întocmite sesizări penale înaintate organelor de cercetare penală.

În prima jumătate a anului 2018 au fost constatate 659 de fapte contravenţionale, sancţionate conform legislaţiei în vigoare cu amenzi în cuantum de 3.688.500 lei şi 30 fapte infracţionale pentru care au fost întocmite sesizări penale înaintate organelor de cercetare penală.

Reporter: Mulţumesc!

Citeşte şi

Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Companii

ASBIS Romania prezintă Prestigio Click&Touch 2, o nouă tastatură inteligentă
21 apr. S.B.


STUDIU HORVATH&PARTNERS:Circa 97% dintre proiectele de infrastructură mare din România întârzie din cauza relaţiei deficitare cu autorităţile
21 apr.


ÎN ANUL 2020Tohani România a produs 1 milion de sticle de Fetească Neagră
21 apr. S.B.


OPINIIDigitalizarea ANAF, esenţială pentru protejarea contribuabililor şi pentru reducerea presiunii pe bugetul de stat
21 apr.


Daily Mail a dat în judecată Google pentru publicitatea online
21 apr. S.B.


Apple a anunţat o gamă de computere iMac slim cu procesor propriu
21 apr. S.B.


CDA CONFORT STEEL a cerut insolvenţa societăţii STEEL STANDARD
21 apr. J.P.


A & G COMUNICATION PREST şi-a cerut insolvenţa
21 apr. J.P.


Producătorul de smartphone-uri vivo îşi face loc pe piaţa din România
21 apr.


Vaccinarea angajaţilor - condiţie pentru reluarea activităţii HoReCa la parametrii optimi2
21 apr. G.M.

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2021.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.